Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nový web Ostravské univerzity měl už být touto dobou v provozu, stále ještě ale není dotažený do konce. Na příčiny zpoždění i současný stav jsme se zeptali tří osob, které tvorbu nového webu koordinují. Na naše dotazy odpovídala Monika Šumberová (kancléřka Ostravské univerzity), Adam Soustružník (vedoucí oddělení PR a marketingu) a Pavel Pomezný (ředitel Centra informačních technologií Ostravské univerzity).
Ostravská univerzita se měla v roce 2016 dočkat nového webu, ten však stále ještě není. Kde je problém?
Monika Šumberová: Naivně jsme si mysleli, že se podaří nový web připravit do roka, ale už po několika týdnech příprav se ukázalo, že to bude mnohem delší a hlavně složitější proces. Nechceme jen překlopit starý web do nové grafiky, ale začali jsme dělat pořádek v jeho struktuře i obsahu, změnili jsme způsob členění informací v hlavním menu, kombinujeme sekce zaměřené na cílové skupiny i témata. Navíc se jej snažíme co nejvíce napojit na stávající informační systémy univerzity, aby se převážná část informací nemusela aktualizovat ručně. To je časově mnohem náročnější, než jsme předpokládali.
Adam Soustružník: Web je také úzce spjatý s novým vizuálem Ostravské univerzity, pod kterým si nelze představit jen změnu loga a barev. Jedná se o vytvoření jednotné koncepce vizuální prezentace, ve které jsou jednotlivé prvky propojeny a navazují na sebe. Od tištěných i elektronických propagačních materiálů přes běžně používané dokumenty až po razítka. Web bude vrcholem této práce, dokončením přechodu Ostravské univerzity na nový jednotný vizuální styl.
Web připravují jen lidé z Ostravské univerzity? V jakém počtu?
Pavel Pomezný: Z CIT současně na vývoji nového webu intenzivně pracují 4 kolegové. Jsou to dva administrátoři a programátoři webových stránek a kolega s kolegyní, kteří pomáhají s mapováním obsahu starého webu na nový. Nesmím zapomenout na programátory Portálu a analytiky databází, což jsou další 4 lidé, kteří v ten správný moment aktivně zasáhli a zasahují do vývoje. Je poctivé upozornit, že při vývoji nového webu musí oba administrátoři  zajistit fungování současného webu a zpracovat v průměru 315 požadavků v podzimních měsících.
Monika Šumberová: V začátcích jsme spolupracovali s externí firmou a celý proces konzultovali s odborníky, ale vzhledem ke specifičnosti univerzitního prostředí a po prvních zkušenostech s nutností tato specifika vysvětlovat někomu zvenčí jsme se rozhodli v co největší míře využít našich lidských zdrojů. Sestavili jsme tým, ve kterém bylo zastoupeno vedení univerzity, všechny fakulty a Centrum informačních technologií a propracovali jsme prostorové rozložení jednotlivých typových stránek, připravili celou novou strukturu i zcela konkrétní grafické prvky pro web univerzity, jednotlivých fakult i dalších center a ústavů. Nicméně i toto řešení mělo své nevýhody. Vzhledem k množství zapojených lidí, často s velmi odlišnými názory na podobu a funkci webu, bylo vyjednávání a dohoda na konečném výsledku velmi zdlouhavé a komunikačně náročné.
V jaké fázi tedy přípravy jsou nyní?
Pavel Pomezný: V minulém týdnu jsme poslali Přírodovědeckou fakultu do 1. čtení, mohu-li to takhle říci. Podle mých informací jako jediná zapracovala na nových textech, proto byla první. V nejbližších dnech budou postupně následovat další naše fakulty. Mezitím se snažíme dotáhnout do konce všechny dynamické moduly a dokončit vše, na co máme z analýzy odpověď.
Adam Soustružník: Fakulty tedy mají k dispozici „betaverzi“ webu s naprogramovanou strukturou, do které doplňují obsah stránek, podstránek a podobně. Je to ještě poměrně velké množství práce – nejedná se jen o samotné texty (jejich aktualizace či sepsání úplně nových), ale také o grafické prvky, které bude na přání fakult zpracovávat náš grafik.
Proč se vlastně rozhodlo o tom, že Ostravská univerzita potřebuje nový web? V čem bude ten nový lepší?
Adam Soustružník: Web univerzity je jejím nejdůležitějším komunikačním kanálem, který často velmi rychle rozhoduje o tom, co si uchazeči i veřejnost o univerzitě budou myslet. Ten stávající v tomto ohledu již neslouží dobře, je nepřehledný, zahlcený často neaktuálními informacemi a hlavně působí staře a strnule – jedná se o web, který se 10 let prakticky vůbec nerozvíjel. A taková Ostravská univerzita není. Nový web bude odrážet její mládí, dynamičnost a celkově vstřícný přístup ke studentům i celému svému okolí. Bude univerzitu prezentovat tak, jak se ji snažíme ukázat uchazečům na veletrhu Gaudeamus, veřejnosti v propagačních kampaních nebo na našich akcích. Nový web bude i do budoucna základním kamenem, na kterém nyní stavíme novou marketingovou strategii naší univerzity.
Monika Šumberová: Snažíme se také, aby web využíval v co největší míře automatizované procesy a vyžadoval tak co nejméně pracného ručního vkládání.
Kdy tedy bude?
Monika Šumberová: Vše se teď bude odvíjet od spolupráce s fakultami, ústavy a centry, které musejí projít celý obsah, doplnit jej a aktualizovat informace. Jako reálný termín pro spuštění nového webu se tak jeví brzké jaro 2017.