Stromů, které měli dobrovolníci původně zasadit, bylo 11 500, ale kvůli složitosti terénu nakonec zvládli polovinu. Univerzita ale slíbila, že do druhé půlky se pustí, jakmile to počasí a situace dovolí. „Velmi si vážím práce, kterou studenti Ostravské univerzity odvedli. Kvalitou se blížili zkušeným sázečům a s kamenitým svahem se poprali víc než statečně,” řekl k výkonu všech účastníků Václav Langer, specialista ochrany přírody z Krajského ředitelství Lesů ČR.

 

Ovlivni nejen svou budoucnost

Tak zní název kampaně, díky které vlastně OU les vznikl. A pokud v tomto sloganu také vidíte několik výkladů, čtete mezi řádky naprosto správně. Když Ostravská univerzita vytvářela přibližně před rokem kampaň na následující dvouleté období, chtěla studenty motivovat k tomu, aby si uvědomili, že svou volbou, ať už jde o studijní obor nebo univerzitu, ovlivní kromě své budoucnosti také budoucnost něčeho, co nás převyšuje. Ať už je to region, nebo třeba celá planeta. Může to znít jako klišé, ale právě žijeme v době, která nám intenzivně dokazuje, jak velký význam má věda i vzdělávání pro celou společnost. Ve chvílích, kdy prostě nejdou věci podle plánu, je tu věda od toho, aby nám kryla záda a přišla s plánem jiným.

Ostravská univerzita se přitom nijak netají tím, že jejím záměrem je kultivace svého regionu, naopak, vidí to jako jedno ze svých poslání. Je součástí regionu, který je spojený s mnoha mýty i opravdovými problémy, které se snaží aktivně řešit – výzkumem, a když na to přijde, tak i rukama. Když si tedy vedení OU položilo otázku, co dalšího bychom mohli pro kraj udělat, napadlo je zasadit za každou přihlášku strom.

 

Jak tedy sázení probíhalo?

První den sázení bylo mezi dobrovolníky celkem 60 lidí, z toho 41 studentů, a v sobotu sázelo celkem 83 lidí a studentů z nich bylo 63. Vedení OU záhy obdrželo pozitivní zpětnou vazbu ze strany zúčastněných, kteří se naučili něco nového, pomohli životnímu prostředí a užili si jednu z mála venkovních akcí, která se tento semestr mohla konat kvůli opatřením. Odměnou všem byl kromě občerstvení také univerzitní merch – rukavice vytvořené k této události s mottem Sázím na OU! a znovupoužitelný plastový nick-nack na pití.

 

Sázím, sázíš, sázíme. Má sázení smysl, když sází spousta dalších organizací?

Na sociálních sítích se objevil i dotaz, zda má smysl spolupracovat s Lesy ČR, když by měli i bez nás stromy vysazovat. Zeptali jsme se tedy na názor děkana Přírodovědecké fakulty Jana Hradeckého, který se také aktivně zúčastnil. „Myslím, že žádné aktivitě se meze nekladou. Je třeba si uvědomit, že Lesy ČR jsou státní podnik a spravují státní lesy, tedy lesy patřící této společnosti. Ano, určitě na aktivitách této státní firmy můžeme každý spatřovat řadu ‚much‘, ale lesní ekosystémy za to nemohou. Proto mi iniciativa OU připadá fajn a správná. Snažíme se ovlivnit budoucnost našich lesů, a i proto si OU řekla, že rozhodně nechce vysazovat další smrkové monokultury, ale jít cestou přírodě blízké druhové skladby lesa. Na vlastních pozemcích může univerzita vysazovat hned. Na pozemcích města se může chopit iniciativy a ptát se dotyčných odborů a třeba pomoci, ale myslím, že město má v tomto směru firmy, které to provádějí. Pokud se totiž vysazují dřeviny ve městech, tak musí splňovat víc kritérií a jejich výsadba musí být profesionální.”

 

Kůrovec sem, kůrovec tam. Co víme o lokalitě, ve které OU les vznikl, a jaké stromy tam budou růst?

„Ta lokalita byla kůrovcovou kalamitou zasažena, alespoň při pohledu na starší letecké snímky to tak vypadá. Ideální je pochopitelně přibližovat druhovou skladbu té přirozené, v daných podmínkách se jedná o smrkojedlobukový vegetační stupeň. Vysadili jsme jednak hlavní dřevinu, tedy buk lesní, při výsadbě se zachovaly přirozené nálety semenáčku smrku, který tam zmlazoval a jedle jsou dalším druhem, který se může vmísit, protože několik vzrostlých jedlí na místě zůstalo zachováno, podobně jako některé buky a kleny. Vzhledem k tomu, že je daná lokalita velmi kamenitá, mohlo by docházet k erozi lesní půdy, pokud by se relativně rychle neobnovil vegetační kryt,” dodává Jan Hradecký.

 

Mrzí vás, že jste se zúčastnit nemohli nebo byste rádi nasáli atmosféru, kterou se podařilo během sázení stromů vytvořit? Podívejte se na video!