Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na začátku kalendářního roku se pracovníci Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování sešli v Malenovicích na výjezdním zasedání, na kterém oslavili dvacet let existence ústavu. Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) byl založen 1. září 1996 na základě projektu MŠMT „Podpora výzkumu na vysokých školách“.
U zrodu stáli zejména prof. Jiří Močkoř, tehdejší rektor Ostravské univerzity, a prof. Vilém Novák z Katedry matematiky OU. Spolu připravili projekt do výše uvedené projektové výzvy MŠMT, a na základě přijetí tohoto projektu byl vytvořen ÚVAFM jakožto samostatný vysokoškolský ústav. Ústav měl včetně prof. Jiřího Močkoře a prof. Viléma Nováka šest zakládajících členů (dalšími byli Radim Bělohlávek, Antonín Dvořák, David Jedelský a Renata Smolíková) a od svého založení se úspěšně podíleli na řešení mnoha národních i mezinárodních projektů, díky nimž postupně mohl počet pracovníků navyšovat.
V dnešní době má ústav více než třicet stálých zaměstnanců, které přijel podpořit v další vědecké činnosti rektor Ostravské univerzity. Prof. Lata vyzdvihl a ocenil vědeckou práci ústavu. V závěru svého projevu osobně popřál celému týmu další úspěšná léta. V rámci výjezdního zasedání přednesli své shrnující přednášky na stěžejní témata prof. Novák a prof. Perfiljeva, kterými otevřeli pozdější diskuzi o dalším teoretickém a aplikačním vývoji na vědeckém ústavu. Soubor přednášek ukončil prorektor doc. Drozd shrnutím dosažených vědeckých výsledků na Ostravské univerzitě za minulý kalendářní rok.
 


Součástí vědeckého týmu jsou také mladí a šikovní doktorandi kteří, jak se ukázalo, jsou také velmi šikovní kuchaři a připravili pod vedením Petra Hurtíka speciální dort. Sladká odměna byla vlastnoručně vytvořena z 240 profiterolek, kde každá reprezentovala jeden měsíc existence ústavu.

A kam bude směřovat vědecký ústav dál? To byl hlavní bod večerní diskuze, který ve svém proslovu otevřel prof. Novák.  Závěrem bychom chtěli popřát mnoho pracovních a životních úspěchů všem zaměstnancům Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.