Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Talentovaní středoškoláci, kteří už v útlém věku propadli biologii, se na PřF OU můžou opřít o podporu studentské organizace SOVA. Kromě zajišťování workshopů a přednášek pro různé typy škol se členové organizace díky podpoře Moravskoslezského kraje pustili také do užší spolupráce s nejtalentovanějšími středoškoláky. Velmi záhy se mezi středoškoláky začínají objevovat zajímavé osobnosti, které zájmem o obor vybočují ze středoškolských lavic. Jednou z nich je Jan Lukavský z ostravského Wichterlova Gymnázia. „Práce se studenty, kteří se zajímají o biologii, je pro nás vždy výzva. Určitě jsme rádi, že se mezi nimi objevují i tací, kteří dokáží už v tak útlém věku zaujmout třeba i zkušené odborníky,“ říká za studentskou organizaci SOVA Stanislav Ožana.
Spojení mezi Janem Lukavským a organizací SOVA se zrodilo v rámci projektu “Vysokoškolákem na zkoušku”. Po jeho skončení se pak vzniklé vazby nepřetrhaly a budoucí maturant začal za pomoci organizace SOVA dělat první vědecké krůčky a připravovat práci do letošního ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Úspěch v tradiční soutěži

Se svou prací Poodhalení vzájemné příbuznosti krevet komplexu Periclimenes s. l.”, ve které zkoumal genetickou příbuznost vybraných druhů mořských krevet, ovládl nakonec krajské kolo SOČ. V celostátním kole tradiční soutěže se pak ve velké konkurenci umístil na devátém místě (jeho prezentace je k vidění zde).
„Bylo super si vyzkoušet práci na vysoké škole a zavítat do místních laboratoří. Osahal jsem si tak základní molekulárně genetické techniky. Práce na půdě Ostravské univerzity mi navíc pomohla v rozhodování o tom, kterým směrem se chci v budoucnosti dát. Jsem rád, že jsem dostal takovou možnost, protože si myslím, že ne všichni mí vrstevníci mohou trávit svůj volný čas v laboratoři,“ říká spokojeně Jan Lukovský.
Jeho práce, která nevynechává ani morfologii tohoto druhu mořských krevet, je navíc zajímavým příspěvkem do jednoho z hlavních směrů výzkumu PřF OU „Biodiverzita“, jenž se zaměřuje především na evoluci živočichů a rostlin a na rekonstrukci jejich fylogenetického vývoje.

Odměna pro členy SOVY

Úspěch gymnazisty ve velkém oceňují členové organizace SOVA, kteří mu s prvními krůčky ve vědecké laboratoři pomáhali. „Byla jsem velmi ráda, že se stále najdou pro vědu zapálení studenti jako je Honza. Snad ho entuziasmus neopustí a bude dále pokračovat ve svých vědeckých úspěších,” doufá Pavlína Frolová, která práci ostravského gymnazisty pod hlavičkou organizace SOVA vedla.
Úspěchem Jana Lukovského organizace SOVA s podporou nastupující generace rozhodně nekončí. V současnosti například pod vedením mladých biologů připravují své impaktované vědecké publikace další nadaní středoškoláci. Pro další školní rok pak organizace PřF OU chystá novinky, se kterými už brzy seznámí nejen partnerské školy ale i samotné školáky základních a středních škol.