Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Poster RNDr. Jana Miklína, Ph.D. z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity získal třetí místo podle hodnocení odborné poroty pod vedením prof. Voženílka na loňské konferenci ESRI v Praze. Věnuje se využití geografických informačních systémů (GIS) při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje. Mohutné stromy, v této oblasti často duby, jsou důležité jako domov mnoha vzácných a ohrožených druhů organizmů. Během rozsáhlého mapování, které probíhalo v letech 2006-2015 a organizovalo jej Biologické centrum Akademie věd ČR, bylo takových stromů zmapováno 11 596. Kromě samotné polohy byly zaznamenávány i údaje o zdravotním stavu či přítomnosti zvláště chráněných druhů, jako je tesařík obrovský nebo mravenec lužní. V prostředí GIS pak byla data o nálezech analyzována (například v kontextu změn krajiny a lesního hospodaření) a zobrazována na mapách, a to jak tištěných, tak na webové mapové aplikaci.
Mapování i analýza dat byly součástí rozsáhlého projektu GA ČR probíhajícího v uplynulých letech v oblasti soutoku Moravy a Dyje, jehož se účastnili vědci nejrůznějších specializací (botanici, ornitologové, entomologové, dendrologové) z několika institucí (kromě Biologického centra AV ČR také např. České zemědělské univerzity nebo Jihočeské univerzity) pod vedením dr. Lukáše Čížka. Velká šíře získaných poznatků má popsat, jaký vliv má vývoj krajiny a její změny na výskyt různých skupin zvláště chráněných druhů a napovědět, jakým způsobem o toto unikátní území pečovat. Právě analýza změn krajiny a syntéza všech prostorových dat spolu s tvorbou mapových výstupů byla hlavním úkolem dr. Miklína v tomto projektu. V současné době už běží podobné navazující projekty na dalších místech České republiky (např. NP Podyjí), a nově dr. Čížek získal další grant GA ČR, v rámci nějž by se měly tyto výzkumy rozšířit na vybrané lokality v celé Evropě a západní Asii. I zde bude Ostravská univerzita zapojena.


Stáhnout (PDF, 4.83MB)