Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě se skládá z hlavní budovy (Půjčovna, Studovna časopisů, Mediotéka, Školicí středisko) a z 5 fakultních studoven. Studovny jednotlivých fakult jsou umístěny v prostorách příslušné fakulty. Univerzitní knihovna nabízí přístup k téměř 250 tis. dokumentů, k 20 placeným databázím (e-zdrojům) dostupných jak z PC na OU, tak po přihlášení z domova, k 157 zahraničním e-books, k zapůjčení máme také čtečky e-knih nebo audioknihy.
Snažíme se, aby prostory knihovny byly vhodným místem nejen ke studiu, ale také pro trávení času s přáteli. V letošním roce získala nové moderní prostory Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií a také Studovna Lékařské fakulty. Mimo studijních míst máte ve studovnách k dispozici pohodlné sedačky a fatboye. Velmi oblíbeným místem v hlavní budově je Mediotéka, a to nejen pro své příjemné neformální prostředí, ale také pro možnost využít kuchyňku – uvařit si kávu nebo čaj.
Uživatelem a čtenářem Univerzitní knihovny se stanete snadno. Pro studenty OU je registrace zdarma. Jednoduše ji získáte po předložení platného ISICu nebo studentské karty a po podpisu Prohlášení uživatele. Po registraci můžete využívat služeb všech 8 pracovišť Univerzitní knihovny. Jako studenti OU můžete mít půjčeno maximálně 20 dokumentů, u učebnic a skript je výpůjční lhůta 3 měsíce, ostatní knihy 1 měsíc. Informace o výpůjčních lhůtách ostatních typů dokumentů naleznete dále v Knihovním řádu (výtah základních informací).
Jaké služby nabízíme?

  • výpůjční služby:

absenční: publikaci je možné si zapůjčit domů (Půjčovna). Dokumenty lze vyhledávat, objednávat, rezervovat, prodlužovat prostřednictvím online katalogu. Pro vrácení je možné využít Bibliobox umístěný před vchodem do budovy Univerzitní knihovny, dostupný 24/7.
prezenční: dokument je určen k prezenčnímu studiu ve studovně;
krátkodobá výpůjčka: dokument ze studovny si lze půjčit také do druhého dne. Výpůjčky jsou realizovány vždy v posledních 2 hodinách před ukončením provozní doby s nutností vrátit je zpět následující pracovní den do 2 hodin po otevření studovny;
výpůjčka ze studovny: vybraný dokument si lze půjčit na 1 měsíc, platí pro vybraný fond studovny LF, studovny FF a studovny PdF a FSS-dokumenty uložené ve skladu. Lze objednávat, prodlužovat a rezervovat online.

  • meziknihovní výpůjční služba (MVS) zpřístupňuje zdarma interním uživatelům knihovny dokumenty, které se nenacházejí ve fondu UK a rovněž je nevlastní Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava. Takto si lze vypůjčit dokumenty z fondu knihoven z celé České republiky i ze zahraničí;
  • elektronické informační zdroje (e-zdroje) umožňují pohodlný online přístup k informacím – k zahraničním odborným nebo vědeckým časopisům, článkům, abstraktům. K dispozici jsou pro Vás licencované e-zdroje. Nabídka je rozšířena o zahraniční tituly e-books. E-zdroje jsou potřebné zdroje pro vypracování seminární práce a pro závěrečné (bakalářské, diplomové, doktorandské) práce.
  • reprografické služby – kopírování, tisk, skenování ve všech studovnách UK
  • školení a exkurze – organizujeme školení zejména na práci s e-zdroji, na začátku akademického roku exkurze a Infolekce pro seznámení nových studentů s prostory a se službami knihovny.

Samozřejmostí je přístup na internet a Wi-Fi připojení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše náměty, dotazy, připomínky či pochvalu zasílejte na zeptejteseknihovny@osu.cz. Budeme rádi za poskytnutou zpětnou vazbu.
Kontakt na Univerzitní knihovnu:
Univerzitní knihovna, Bráfova 3, Moravská Ostrava, 701 17
Telefon: 597 091 204
Web: knihovna.osu.cz
FB: facebook.com/knihovnaOU
 

Individuální koutek ve Studovně časopisů

Individuální koutek ve Studovně časopisů


Studovna časopisů

Studovna časopisů


Mediotéka-v pozadí fatboye

Mediotéka-v pozadí fatboye


Nová studovna PdF a FSS

Nová studovna PdF a FSS


Sedačka ve studovně PřF

Sedačka ve studovně PřF


Sedačka ve studovně FF

Sedačka ve studovně FF