Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Prof. Jan Lata se již jako prorektor pro vědu a vnější vztahy zasazoval o intenzivnější a širší komunikaci s cílovými skupinami naší univerzity, i proto jedním z jeho prvních kroků ve funkci rektora OU bylo vyhlášení veřejné grafické soutěže na nový jednotný vizuální styl Ostravské univerzity.
„Naším cílem je oslovit především mladé, kreativní grafiky a vybrat energickou, moderní grafiku, kterou univerzita bude používat v delším časovém horizontu. Rádi bychom využili našich vlastních zdrojů, hodně si slibujeme od uměleckých oborů, kde studuje množství šikovných grafiků,“ vyjádřil se k soutěži nový rektor.
Nový vizuální styl však položí pouhý základ pro další novinky v oblasti komunikace univerzity dovnitř i navenek. Již v tomto týdnu se rozběhne práce pracovního týmu pro tvorbu nového webu. O připravovaných akcích i průběhu příprav nového univerzitního webu vás budeme informovat právě zde na portálu OU@live.