Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 2. dubna 2019 se na PdF Ostravské univerzity uskutečnilo setkání studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s žáky a jejich průvodcem ze Základní školy Labyrint ve Lhotě (Háj ve Slezsku). Jde o soukromou školu, která vznikla před několika lety na popud rodičů, kteří usilovali o to, aby jejich děti mohly absolvovat celou povinnou školní docházku v zařízení vycházejícím z Montessori pedagogiky.
Sami žáci přítomným názorně vysvětlili koncept tohoto typu vzdělávání. V uvedené škole je zhruba 100 dětí rozděleno do tří trojročí, třídních kolektivů tvořených jedinci rozdílného věku.  Důraz je ve výuce kladen na volbu individuálního pracovního tempa a podporu silných stránek dětí, kterým je v rámci společně stanovených pravidel ponechána značná míra svobody ve spojení s odpovědností za dosažené cíle. Odrazem tohoto přístupu je i skutečnost, že pedagogové školy jsou označováni jako průvodci, podle sdělení přítomného průvodce Petra je jejich úkolem ustoupit do pozadí, poskytovat spíše metodickou oporu, sledovat své žáky při jejich maximálně samostatné cestě za poznáním.
Hlavním organizátorem akce byl student M. Frgala. Jistě ho potěšilo, že všichni přítomní vytvořili příjemnou atmosféru, aktivně se zapojovali do diskuze a že pochvalná slova o cestě do Ostravy,  citovaná v názvu tohoto článku, Matějovi napsala nejmladší účastnice setkání.  Věříme, že její výzva, aby si s budoucími učiteli přišli podebatovat i její další spolužáci, dojde naplnění.