Na konci loňského roku v předvánočním čase proběhl benefiční koncert VPS OU ve formátu odlišném od několika předchozích let. Členové sboru, hosté a sólisté vystoupili 16. prosince v modlitebně Církve bratrské v Ostravě. Jako host vystoupil pěvecký sbor gymnázia Olgy Havlové CHOIR VAN GOH, jehož sbormistrem je student třetího ročníku oboru Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání Lukáš Marek.

Na koncertě zazněly úpravy lidových pastorel, sborová klasická díla a část rockového oratoria Eversmiling Liberty autorů Jense Johansena a Erlinga Kullberga. Výtěžek z koncertu, který se konal pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D., byl věnován na podporu Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s.