Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Již po čtvrté hostil Jindřichův Hradec soutěž Medik roku 2018, která probíhala od 13. 4. do 15. 4. 2018. Akci uspořádal Jihočeský kraj a Jihočeské nemocnice, a.s pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Své síly zde změřilo celkem 19 týmů mladých mediků z  lékařských fakult z celé České republiky a Slovenska. Soutěžící si museli poradit s 12 nelehkými disciplínami, jež zahrnovaly simulaci porodu, resuscitaci novorozence, videolaryngoskopii u dítěte, kanylaci periferní žíly či endoskopické a laparoskopické dovednosti na moderních trenažérech. Lékařskou fakultu Ostravské univerzity reprezentovali Vlaďka Jagerová, Michaela Urbanová, Roman Dvořák, Jan Fojtík a Tomáš Michalčák, kteří se v závěru umístili na 15. místě.
Vítězné týmy ocenil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Slavnostním večerem, jež byl vyvrcholením akce Medik roku 2018, zúčastněné provázela přední šansoniérka a herečka Chantal Poullain. „Jsme velice rádi, že jsme se zúčastnili této jedinečné akce, na kterou se náš tým celý rok těšil. Poznali jsme spoustu skvělých lidí z jiných lékařských fakult, vyzkoušeli si prakticky mnoho různých činností, které se nám jistě budou hodit do naší praxe. Asi nejvíce nás zaujala disciplína s názvem Řešení kritického stavu dospělého, kdy jsme si na výborně připravené modelové situaci mohli zkusit algoritmus rozšířené neodkladné péče. Tuto akci můžeme svým kolegům jen a jen doporučit a věříme, že se příštího ročníku zúčastní více týmů z naší fakulty. Stojí to opravdu za to,“ shrnuje Tomáš Michalčák.