Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Během léta máme možnost setkání všech pracovníků knihovny, proto každoročně pořádáme 1-denní interní školení na různá témata, např. opakování pracovních procesů, nové možnosti práce s katalogem a e-zdroji. V letošním roce jsme se rozhodli udělat to jinak a intenzivněji. Zorganizovali jsme cyklus přednášek pod názvem „Týden vzdělávání”. Tato akce se konala ve dnech 13. – 17. 7. 2015. Součástí akce byla i návštěva prostor našich nových studoven – studovny Lékařské fakulty a společné studovny Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií.
Pracovníci měli možnost se podělit o své zkušenosti a poznatky získané na Erasmu, na seminářích či na školeních, které v rámci zvyšování sebekvalifikace v průběhu roku navštívili, seznámit  kolegy s novinkami a trendy v oblasti služeb.
Měli jsme také prostor na opakování běžných pracovních postupů, kolegové nás seznámili také s postupy, které se dějí tzv. za dveřmi, tj. v kancelářích knihovny a skladech. Témata všech dní byla velmi zajímavá, mnohá velmi poutavě a vtipně podaná.
Po akci se mohli všichni vyjádřit prostřednictvím krátkého online dotazníku zpětné vazby. Zde několik postřehů:
“Program byl nastaven velmi vyváženě. Střídaly se zkušenosti odjinud, novinky a opakování od nás, obecnější info s praktickým, čísla s pohybem.”
“Skvělá akce, skvěle zorganizovaná. Spousta nových informací.”
“Děkuji za uskutečnění a možnost zúčastnění.”
Děkuji všem kolegům, kteří se podíleli na akci pro své kolegy tím, že se stali na okamžik školiteli. Děkuji také všem účastníkům. Akce byla zaměřená především pro kolegy z oddělení služeb, se kterými se můžete běžně potkat při své návštěvě Univerzitní knihovny a jejich studoven, ale také pro všechny další kolegy z knihovny, které témata zaujala. Děkuji vedoucí oddělení služeb Ing. Jarmile Dvořáčkové za organizaci této akce.
Daniela Kolářová Jasenská
 

Teorie lidského těla aneb příprava na cviky do kanceláře

Teorie lidského těla aneb příprava na cviky do kanceláře


K čemu jsou nám e-zdroje a jak umět poradit

K čemu jsou nám e-zdroje a jak umět poradit


Obalovat umíme

Obalovat umíme


Postřehy z Erasmu-Gdaňsk

Postřehy z Erasmu-Gdaňsk


Novinky v Alephu

Novinky v Alephu


Jak si zefektivnit život aneb Life hacking v praxi

Jak si zefektivnit život aneb Life hacking v praxi


Chceme lepší služby, poznejme Mystery Shopping

Chceme lepší služby, poznejme Mystery Shopping


Během přednášek je třeba i trochu rozhýbat tělo

Během přednášek je třeba i trochu rozhýbat tělo


Co se děje za dveřmi katalagoziace

Co se děje za dveřmi katalogizace-zpracování dokumentů


Tentokrát oblast zpracování časopisů

Tentokrát oblast zpracování časopisů


Je to zajímavé :)

Je to zajímavé 🙂


Exkurze ve studovně Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií

Exkurze ve studovně Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií


Postřehy z Erasmu- tentokrát Krakov

Postřehy z Erasmu- tentokrát Krakov


Citace Pro-dostupná novinka v knihovně od září 2015

Citace Pro-dostupná novinka v knihovně od září 2015


Sdílíme informace ze školení "Přístup k uživatelům"

Sdílíme informace ze školení “Knihovnická komunikace aneb Jak správně mluvit”