Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ostravská univerzita zabodovala v nejnovějším žebříčku Times Higher Education (THE) New Europe 2018 ranking. Dostala se mezi 53 vybraných institucí ve střední a jižní Evropě, které se podle THE řadí mezi excelentní vědeckovýzkumná centra a takzvané „rostoucí vysokoškolské hvězdy“.
V tomto již prestižním výběru se jí podařilo vyšplhat až na 30. místo. Mezi hodnocenými českými univerzitami se umístila na 7. místě. Na čtvrtém místě žebříčku (1. mezi českými univerzitami) se umístila Karlova univerzita, na sedmém Masarykova univerzita, na desátém Univerzita Palackého. Za Ostravskou univerzitou se v hodnocení naopak umístily například VŠB – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo Technická univerzita Liberec (41. a další místa).
„Jsem moc rád, že výsledky naší intenzivní práce v posledních letech přinášejí své ovoce. Klademe důraz na internacionalizaci, kvalitu výuky, podporu vědy a výzkumu a také popularizaci výsledků našich vědců. Tyto činnosti jsou velmi nevděčné v tom smyslu, že se jejich důsledky projevují teprve s několikaletým zpožděním. Začlenění mezi 53 špičkových univerzit a obsazení dokonce 30. místa považuji za projev skutečného pokroku a rozvoje, kterým Ostravská univerzita prochází,“ říká k úspěchu Ostravské univerzity její rektor profesor Jan Lata.
Hodnotily se instituce z 13 (potažmo 12, neboť Malta zde neměla zastoupení) zemí, které se k Evropské unii připojily po roce 2004. Univerzity z České republiky zde měly největší zastoupení (celkem 13 institucí) – pro srovnání se do výběru dostalo 12 polských institucí, 7 maďarských nebo 5 rumunských.
Společnost THE v tomto hodnocení použila stejnou metodiku jako u svého celosvětového žebříčku THE World University Rankings: hodnotila kvalitu výuky, vědu a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí instituce a příjmy plynoucí ze spolupráce s průmyslem.