Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V úterý 31. října zorganizovalo oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty seminář pro studenty nazvaný „Do světa. Na zkušenou. Za studiem.“ Referentky oddělení Mgr. Ivana Schmejkalová a Mgr. Renáta Lipowská detailně seznámily studenty s programem Erasmus+ a s možnostmi výjezdů, proděkanka doc. Diana Svobodová doplnila informace týkající se praktické realizace a zkušeností z předchozích období. Dále studenti měli možnost vyslechnout si přednášku dr. Lucie Lackové o změnách, které zažívá člověk, když vyjíždí do zahraničí, a jak se změní jeho povahové vlastnosti po návratu. O své zkušenosti z vlastních uskutečněných výjezdů se podělily studentky PdF OU Klaudia Pietroszová, Tereza Pazdírková a Veronika Mokroszová. Turecký student Agit Yeşilöz přišel pohovořit o své motivaci využít program Erasmus+ a studovat v tomto semestru na PdF OU. V diskusi padaly mnohé dotazy, např. vedoucí katedry výtvarné výchovy Milan Cieslar se ptal na největší zážitky našich studentů v zahraničí.
Závěr semináře byl obohacen o zajímavou prezentaci o programu VIA, o kterém hovořila Bojana Yazicioglu ze zahraničního oddělení rektorátu OU.
Doufáme, že se nejen se studenty, kteří se semináře zúčastnili, setkáme při výběrovém řízení pro výjezdy v příštím akademickém roce, které bude vyhlášeno v nejbližších dnech.
Všem zúčastněným děkujeme.

Seminář Erasmus+


Seminář Erasmus+


Seminář Erasmus+


Seminář Erasmus+


Seminář Erasmus+


Seminář Erasmus+


Seminář Erasmus+