Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Konferenci uspořádal organizační tým studentek třetího ročníku oboru speciální pedagogika a moderovaly ji Denisa Madecká a Michaela Rožková. Hlavním posláním této akce bylo předání poznatků a zkušeností studentů speciální pedagogiky studentům pedagogické fakulty.
Před zahájením konference bylo možno si prohlédnout či zakoupit ruční výrobky osob se zdravotním postižením. Mohli jsme si tak udělat radost ne jen sobě, ale i svým blízkým, a především ocenit výsledky práce klientů sociálně terapeutických dílen. Prodej ručních výrobků nám při konferenci zajišťovaly sociálně terapeutické dílny KROKY (jedno z pracovišť organizace Prapos z.s.) a Duhový dům v Ostravě, který měl velký úspěch u všech zúčastněných.
Dopolední část byla zahájena kulturním vystoupením skupiny Mentallica Prapos. z.s., pod vedením pana Jana Letovského. Členové skupiny Mentallica si pro nás připravili hudební vystoupení. Všechny posluchače ohromili svým hudebním uměním, šikovností a nadšením pro věc.
Po skupině Mentallica už převzali slovo a mikrofon studenti Ostravské univerzity a prezentovali zajímavé výsledky svých závěrečných prací.
V pojízdné kavárně Mental Café jste se tak osobně mohli potkat s genderově vyváženým duem paní Ivety a Václava.
Ve fotogalerii můžete nalézt pár fotografií z konference.