Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studenti z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity měli v dubnu díky projektu OP VK Svět vědy – záhadný i zábavný unikátní příležitost stát se součástí příběhu krajiny Sudet, oblasti Jesenicka a Bruntálska, kam se vypravili za doprovodu svých pedagogů, Vincence Kopečka a Tomáše Drobíka, objevovat osudy a místa skrytá v mlze, a to jak té obrazné, historické, tak té skutečné, která prý v Sudetech nikdy nemizí…
Bohatý program exkurze otevřel symbolicky pan Horst Keller, jeden z vyhnaných Sudetských Němců, který však vždy zůstal Krnovanem a je jedním z mála, kterým se podařilo nakonec (i když se zpožděním poloviny století) do své vlasti vrátit. Tragédie poválečných odsunů je v sudetské krajině stále přítomná a lze ji vytušit na každém kroku. Připomínají ji chátrající kostely, rozvaliny opuštěných domů či zarostlá pole a louky, ale také jména na náhrobcích, nebo, ještě hůře, hroby beze jmen. “Po válce, to už se přece nemuselo vraždit…a přece se to dělo.” řekla až dojemně prostě jedna z pamětnic.
Přestože Sudety jsou v našem povědomí spojeny právě s Němci, nejsou to jen oni, jejichž životy změnila válka či nacionalismus v nejrůznějších podobách. Naši studenti navštívili židovské dědictví regionu v podobě krnovské synagogy, setkali se s potomky řeckých partyzánů, které jejich rodiče poslali do Československa ze strachu před perzekucí a kteří se stali součástí dosídlování prázdných sudetských vesnic, poslechli si vyprávění Moravské Chorvatky, která sem byla coby “nespolehlivá” národnostní menšina spolu s ostatními krajany násilně přesídlena z úrodné jižní Moravy, ale měli také příležitost promluvit s novými usedlíky, kteří se, každý po svém, snaží najít si vztah ke krásné, ale nehostinné krajině, známé jako Sudety.
 

033

Horst Keller vzpomíná na odsun z rodného Krnova.


407
Po večerních tematických filmech zůstal čas i na sportovní klání…studenti (i učitelé) Ostravské univerzity projevili všestranný talent. A role se leckdy vyměnily.
225

Jedna ze zaniklých osad, Hřibová.


205

Říká se, že ať už lidé na poli vyseli cokoli, sklidili kamení…


157

Stillstand/Zastávka. Vesnici připomínají už jen rozvaliny několika původních domů, ovocné stromy a narcisy prodírající si sem tam cestu vysokou travou a kopřivami.


456

Obětí nacionalistických přesunů se stali také čeští Chorvaté.


080

Na návštěvě MUNY, bývalé muniční továrny, sběrného tábora, němého svědka lidského utrpení z doby válečné i poválečné.


070

V Sudetech prostě prší…