Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Absolventi matematických oborů tvoří jen mizivou část všech absolventů vysokých škol. Díky tomu je zde neomezený prostor pro realizaci a uplatnění. Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízí studium různých odvětví matematiky. Jako jediná v České republice nabízí zaměření na Optimalizaci a operační výzkum již v bakalářském studiu. Přijďte k nám studovat matematiku a buďte výjimeční!
Matematika je považována za královnu věd. Díky její logické výstavbě je to jediná vědní disciplína poskytující nezpochybnitelné závěry, které nijak nepodléhají našim smyslům, pocitům či náladě. Vycházejí-li lidé ze stejných předpokladů, pak je matematika dovede vždy ke stejným závěrům.
Královnou je také proto, že se vyznačuje nejvyšší mírou přesnosti a abstrakce. Právě abstrakce a celková komplikovanost, kterou společnost v matematice vnímá, z ní tvoří jakéhosi strašáka. Tím strašákem se stala neprávem. Proč se lidem zrychlí tep, když o ní slyší? Lze ji přirovnat k cizí řeči. Mluvit se učíme už od našeho dětství a během školní docházky se učíme cizí jazyky. Když nám nějaké učivo či slovíčka unikají, začne se naše ovládání jazyka zhoršovat a při neporozumění cizojazyčného textu či poslechu jsme pak ještě více demotivovaní. Vznikne tak pomyslná opona zakrývající svět, ve kterém se ostatní lidé v cizím jazyce dorozumí. A pak třeba vznikne jakési ospravedlňování, že ten jazyk stejně nebudeme potřebovat. To co jsou v jazyce slovíčka a gramatika, jsou v matematice základních a středních škol vzorečky a postupy. Žáci se s ní učí teprve pracovat a osvojují si její základní principy. To opravdové matematické „dorozumívání“ a zúročení všech nabytých znalostí přichází až při studiu matematických oborů na vysokých školách. Teprve tam opona odhalí, že je matematika způsob, jak analyzovat věci kolem nás a vytvářet z nich závěry.
Intuitivně se vždy snažíme zvolit to nejlepší možné rozhodnutí, způsob nebo postup. Ať už při hraní společenských her, vaření, nebo při cestě do školy. V běžném životě se snažíme vždy optimálně rozhodnout ve prospěch náš nebo někoho jiného. Rozhodnutí dle zkušeností, intuice a selského rozumu však v mnoha situacích přestává stačit. A právě zde dokáže matematika pomoci. S volbou optimálních rozhodnutí pomáhá odvětví aplikované matematiky, které se nazývá Optimalizace a operační výzkum. Ptáte-li se například, „Jaké věci si mám vzít do batohu, aby jejich celková užitečnost byla maximální a nosnost batohu nebyla překročena?“, „Jakou nejkratší trasu mám zvolit, jedeme-li během svátků navštívit bratra, sestřenici, strejdu, babičku a pradědečka, přičemž každý bydlí v jiném městě?“, „Když rekonstruuji střechu, jakým způsobem mám rozřezat zakoupené hranoly na požadované délky, aby odpad byl minimální (tj. aby stačilo co nejméně hranolů)?“, pak vám operační výzkum vždy odpoví.
Optimalizace poskytuje i nástroj ke zlepšení životního stylu. Můžete si sestavit jídelníček, který má správný poměr živin vzhledem k vaší fyzické aktivitě, stravovacím zvyklostem, stáří a tělesné konstituci a zároveň můžete požadovat minimální útratu za nákup potravin. Pro záchranu naší planety se můžete stravovat tak, aby byl dopad na životní prostředí minimální (snížení skleníkových plynů, využité zemské plochy k produkci potravin, využívání fosilních paliv nebo snížení spotřeby vody).
Metody optimalizace jsou užitečným nástrojem také ve výzkumných centrech, vývojových odděleních průmyslových firem, v ekonomice a managementu, ve finančním sektoru, v projektovém řízení, dopravě, při plánování lidských zdrojů, ve školství a v mnoha dalších oborech. Je zde široký prostor pro seberealizaci v mnoha odvětvích. Matematici jsou na našem trhu nedostatkovou pracovní sílou. Pozorování vychází i z dat MŠMT a ČSÚ. Ze všech absolventů vysokých škol v roce 2014 tvořili absolventi matematických oborů pouze 0,2 %, což si můžete představit, jako když v sále s 500 místy sedí jeden člověk.
Naši absolventi, kteří jsou s námi v kontaktu, našli uplatnění ve 100 % případů. Výčet jejich pracovních pozic vypadá tak dobře, že člověk má až chuť je poplácat po rameni a ptát se, jak to dokázali. Více se můžete dozvědět na Dni otevřených dveří Ostravské univerzity.
Při studiu vás bude matematika vždy něčím překvapovat a díky ní máte možnost nahlédnout do mnoha jiných oborů. Dokážete tedy analyzovat problémy v širších souvislostech, logicky nad nimi přemýšlet a elegantně nabízet řešení. Nejen z těchto důvodů se stanete velmi atraktivními pro trh práce. Přijměte proto pozvání ke studiu oboru Aplikovaná matematika na naší Přírodovědecké fakultě!