Aktuálně: Z důvodu náhlého onemocnění hosta pořadu je bohužel dnešní vysílání FactumOU odloženo. O přesném termínu vás budeme brzy informovat.

Ostravsko-karvinský region je často prezentován jako „kraj razovity“. Je spojován s hornictvím a výrobou oceli, špatným ovzduším nebo podporou populistických stran. Jak to souvisí se specifickou skladbou obyvatelstva? Historicky se v regionu sešli a žili pospolu Češi, Slováci, Poláci, Němci a Židé, což mohlo ovlivnit život následujícím generacím. Jak moc se historie podepsala na současném stavu regionu? V čem spočívá jeho unikátnost, která činí kraj razovitym? Co to vlastně znamená? A je rozdíl mezi životem na Karvinsku, Třinecku a v Ostravě?

Na vaše dotazy jsou připraveni v přímém přenosu odpovídat rektor OU Jan Lata, a jeho hosté historik Pavel Kladiwa z Katedry historie FF OU a spisovatelka Karin Lednická. Pořad můžete sledovat na YouTube OU, Facebooku OU a prostřednictvím našich partnerů.

Ptejte se na cokoliv, co vás zajímá ohledně Moravskoslezského kraje a jeho razovitosti – své dotazy pište prostřednictvím platformy Slido. Diskutující vám v přímém přenosu odpoví. Vše o diskusi také naleznete na facebookové události.

Představení diskutujících:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Jan Lata je lékař a profesor v oboru vnitřního lékařství. Do roku 2010 byl přednostou Interní hepatogastroenterologické kliniky FN a LF Masarykovy univerzity Brno. Ve stejném roce přešel na LF Ostravské univerzity. Od roku 2015 je Jan Lata rektorem Ostravské univerzity. Jako rektor cíleně pracuje na takzvané třetí roli univerzity – rozvoji regionu, společenské angažovanosti a kooperaci. V roce 2016 se stal členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Pavel Kladiwa působí na Katedře historie FF OU. Věnuje se sociálním dějinám českých zemí „dlouhého“ 19. století, zejména v souvislosti s národnostními vztahy, formováním občanské společnosti, kolektivní pamětí a identitotvornými procesy.

Tři poslední monografie:

  • Hans Kudlich: (1823-1917): cesta života a mýtu (2012, spolu s Andreou Pokludovou)
  • Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace (2016, spoluautoři Dan Gawrecki, Petr Kadlec, Andrea Pokludová, Petr Popelka)
  • Čas změny: moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku (2021, spoluautoři Pavel Cibulka, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Milan Řepa)

Karin Lednická

Karin Lednická se narodila v Karviné, vyrostla v Havířově a žije v Ostravě. Celý život tedy strávila v regionu, jehož historii ve svých dílech zpracovává. Společenské uspořádání jí neumožnilo studium na univerzitě; namísto něj po maturitě vykonávala škálu profesí v průmyslových podnicích na Karvinsku a Ostravsku. Po roce 1989 se dostala k vysněné práci, novinařině. Dvacet let měla vlastní nakladatelství, v posledních letech se plně věnuje trilogii Šikmý kostel, v níž mapuje historii zaniklé Karviné od roku 1894; v březnu 2022 jí vychází kniha Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie, v níž přináší nové poznatky i obrazové materiály o nacistické vyhlazovací akci v srpnu 1944. (Autorka fotografie: Karin Zadrick)


V médiích se objevuje velké množství informací, názorů a postojů, ve kterých může být obtížné se zorientovat. Proto je tady FactumOU, online pořad Ostravské univerzity, ve kterém odborně a zároveň srozumitelně rozebíráme témata, která právě ve společnosti rezonují.

Podívejte se na minulé díly pořadu zde: