Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 5. 6. 2015 se na hematoonkologii konalo první setkání studentek s koordinátorkou dobrovolníků FNO paní Marií Karáskovou a vrchní sestrou kliniky, paní magistrou Kateřinou Hašovou. Studentky získaly základní informace o tradici dobrovolnictví na zdejším oddělení a mohly si ho také prohlédnout.

Školení dobrovolníků zajišťuje koordinátorka dobrovolnického hospicového centra Charity Ostrava paní bakalářka Jana Camfrlová. Studentky si již pod jejím vedením vyzkoušely různé modelové situace navazování kontaktu s pacienty, kteří se nacházejí v různých fázích reakce na závažnou diagnózu.

Šest studentek oboru Zdravotně sociální pracovník na sebe vzalo nelehký úkol. Rozhodly se svůj volný čas věnovat pomoci hospitalizovaným lidem s vážným onemocněním, kterým budou nablízku, nabídnou jim kávu nebo čaj a budou si s nimi povídat a naslouchat.

Patří jim velký obdiv!