Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vážené studentky, vážení studenti,
do 9. února 2020 máte opět možnost vyjádřit svůj názor na kvalitu výuky na naší univerzitě a přispět tak k jejímu dalšímu rozvoji.
V minulém roce jsme testovali nový dotazník na kvalitu výuky a po dvou pilotních kolech jsme jej upravili do finální podoby, kterou si nyní máte možnost opět vyzkoušet. Čeká na vás sedm krátkých otázek plus osmá v podobě možnosti uvést konkrétní další nápady, jak zkvalitnit výuku nebo čeho se naopak vyvarovat či upozornit nás na problém.
U studentů se někdy setkáváme s názorem, že evaluace výuky je zbytečná, protože nevíte, co se s vašimi názory děje, a proto se evaluace neúčastníte. Tak věřte, že u nás se vašimi připomínkami zabýváme. Všechny je pročítáme. Pročítají je vyučující, vedoucí kateder, studijní proděkani i vedení univerzity. Vyučující se inspirují vašimi nápady, vedení díky nim pozná kvalitní vyučující nebo získá upozornění na problematickou výuku. Ale je nesmírně důležité, aby se vás do evaluace zapojilo co nejvíce!
Evaluace je pro vás nejdostupnější a nejjednodušší nástroj, jak něco ovlivnit. Není mnoho jiných dostupných způsobů pro sdělení, že jste nebo nejste s výukou spokojeni. A konstruktivní kritika a nápady na zlepšení jsou pro nás velmi cenné.
A zajímá vás, co si o evaluaci myslí vaši spolužáci i samotní vyučující? Podívejte se na pár krátkých klipů s jejich názory. Klipy připravili sami studenti z našeho univerzitního akademického senátu.
Evaluujete výuku? https://youtu.be/BLhVF3ANkBY
Proč by měli studenti evaluovat? https://youtu.be/xuaT3YdDD0s
Proč akademici chtějí, aby studenti evaluovali? https://youtu.be/Ps5QDvHzE8A
Měl by mít učitel povinnost reagovat na evaluace? https://youtu.be/vM92UNgrejU
Co byste vzkázali studentům, kteří mají negativní zkušenost s evaluacemi? https://youtu.be/Rnj8r2Tl1zs
A pokud vás zajímají připomínky studentů k jednotlivým studijním kurzům z předchozí evaluace, můžete si je prohlédnout zde: https://1url.cz/SzK79
Srdečně
Jan Lata, rektor Ostravské univerzity