Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Během šesti zastavení návštěvníkům přiblížili kromě expozice i architekturu sídla muzea, jeho činnost nebo způsoby péče o sbírkový fond. Akce se konala 18. května 2016.
Foto2 Viera Gřondělová
Řetězové provázení s názvem „Ze sklepení na věž“ v expozici muzea bylo výsledkem celosemestrální spolupráce mezi Ostravským muzeem a Katedrou dějin umění. Studenti předmětu Kulturologie, muzeologie a monumentika se pod vedením odborníků z Ostravského muzea seznamovali přímo na půdě instituce se sbírkovým fondem, činností muzea či se specifiky práce s veřejností. Tyto znalosti pak zúročili na konci semestru při provázení studentů druhých a třetích ročníků ostravské Střední odborné školy umělecké a gymnázia.
„Přínosem této úzké spolupráce, kterou jsme v letošním roce měli možnost navázat s Ostravským muzeem v rámci vzdělávání, je bezprostřední kontakt studentů s praxí, ať už se jedná o nahlédnutí do zákulisí instituce nebo možnost provádět dle vlastního scénáře návštěvníky,“ říká vyučující předmětu Mgr. Květa Jordánová.
Zvláštností řetězového provádění, jehož princip vychází z vytvoření několika na sebe návazných zastavení, na kterých si mezi sebou průvodci předávají skupinky návštěvníků, byly průvodcovské texty. Ty si studenti vytvářeli v návaznosti na vybraná stanoviště sami a snažili se v nich uplatnit především vlastní znalosti nebo dovednosti a zájmy, které je přivedly ke studiu dějin umění. Návštěvníkům tak přiblížili techniky zlacení s ukázkou pomůcek, včetně plátkového zlata u plastiky sv. Alžběty Durynské z 18. století, seznámili je prostřednictvím holandských zátiší ze 17.-18. století a srovnávacích fotografií s proměnou ovoce, ke které došlo v důsledku jeho šlechtění v 19. století nebo s architektonickou proměnou staré radnice a Masarykova náměstí.
Foto3 Viera Gřondělová
Na závěr provázení se po prohlídce Masarykova náměstí z věže radnice „průvodci“ sešli s návštěvníky muzea v přednáškovém sále. Provázení tak nechyběla ani bezprostřední zpětná vazba, která může být studentům nápomocná v další praxi…
Kontakty a informace:
Mgr. Květa Jordánová, Ostravská univerzita, Katedra dějin umění, tel. 775 31 67 66
Mgr. Kateřina Barcuchová a Bc. Andrea Węglarzyová, Ostravské muzeum, tel. 597 578 450