Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pondělí 1. 4. 2019 se dvanáct zástupců Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) setkalo v Kramářově vile s premiérem a třemi ministry, konkrétně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s ministrem zemědělství a také s ministrem zdravotnictví. Jednání se uskutečnilo po vzájemné komunikaci mezi SK RVŠ a Úřadem vlády.
SK RVŠ se s různými členy vlády setkávala i v minulosti při projednávání nejrůznějších otázek, nicméně doposud nedošlo k jednání v rámci takto široké platformy. „Považuji setkání za důležité a v jistém smyslu i unikátní. Díky širšímu spektru zastoupených resortů včetně přítomnosti premiéra probíhala diskuse komplexně. Zaměřili jsme se na více různých témat, nicméně vzdělávací politika z podstaty věci dominovala,” komentuje situaci předseda SK RVŠ Michal Zima.
SK RVŠ přinesla na schůzku co nejširší zastoupení vysokých škol a regionů. Zástupci studentů byli z různých univerzit napříč celou republikou a z různých programů, díky čemuž byla zajištěna široká specializace. Studenti se dotazovali především na oblast vzdělávání. Řešily se investice do zázemí českých vysokých škol (VŠ), zejména kolejí a další možnosti kofinancování ze strany státu. Diskuse se dotkla i problematiky výše tarifních mezd na VŠ a rozpočtu na rok 2020. Ministr školství studenty ujistil, že se nadále počítá se splněním střednědobých výhledů financování VŠ. Velkým tématem byly i platy učitelů a jejich motivace pracovat v oboru. Řeč padla i na důvody vzniku Národní sportovní agentury, dále také na české předsednictví Radě EU a dopady Brexitu na studenty i program Erasmus+.
V resortu zdravotnictví se řešila předatestační příprava mladých absolventů a obecně situace mladých lékařů ve specializačním vzdělávání. Studenti se dotkli i problematiky spadající pod Ministerstvo zemědělství, a sice snižování chemizace, monokulturizace české zemědělské produkce, prostředkům jak bránit suchu a v neposlední řadě i kvality potravin.
SK RVŠ dlouhodobě usiluje o dialog se zástupci exekutivy země, čímž se snaží přinést k jednacímu stolu studentskou perspektivu v daných problematikách. Závěry z jednání budou v dohledné době postoupeny studentským zástupcům na jednotlivých vysokých školách.