Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Petr Hurtík

Petr Hurtík


Petr Hurtík, student doktorského studia oboru aplikovaná matematika pod vedením prof. Perfilievy, obdržel v minulém kalendářním roce hned dvě mezinárodní a vysoce uznávané ceny.  Na celosvětové medicínské konferenci získal ocenění za třetí nejlepší studentský článek s názvem “Automatic Diagnosis of Voiding Dysfunction from Sound Signal”, jejímiž spoluatory byl nejen kolega z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) Michal Burda, ale také kolegové z Fakultní nemocnice Ostrava, jmenovitě Jan Krhut, Petr Zvara a Libor Luňáček.
Článek byl zaslán a přednesen na konferenci “2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence” se světovým obsazením v Kapském Městě. Na konferenci bylo přijato celkem 256 článků s celkovým počtem 800 autorů ze 45 zemí světa. Česká Republika měla zastoupení na konferenci třemi procenty všech autorů.
Publikace byla zaměřena na problematiku automatické diagnózy poruchy močení ze zvuku zachyceného integrovaným mikrofonem v notebooku. V příspěvku čtenář může najít dosavadní přehledy postupů, které byly pro řešení využity. Čtenáři tak mohli pozorovat několik slepých uliček, kterým autoři čelili, ale i vlastní řešení a jeho porovnání s téměř sedmdesáti existujícími algoritmy. „Předpokládáme, že právě komplexní a kritický náhled na řešení problému byl hlavní pro získání ocenění,“ řekl Petr Hurtík.
Na vědeckém ústavu se tweb_scraké věnují vyvíjení aplikace pro sledování jízdních pruhů a varování při vyjetí z něj. Původní aplikace byla implementována pro Android mobilní telefony, rozšířena o různá uživatelská nastavení, nahrávání videa ve smyčce, či zobrazení GPS rychlosti auta. S aplikací se Petr Hurtík účastnil soutěže “IEEE CIS Student-based Mobile App Competition 2015”, kde se po posouzení odbornou porotou umístil na třetím místě. „Ve vývoji aScreenshot_2015-12-10-16-45-49plikace se dále pokračuje a za pomoci projektového oddělení Ostravské univerzity ve spojení s marketingovou agenturou jsme ji začali propagovat v Austrálii s cílem jejího prodeje. Přestože se jedná o jmenovitá ocenění, v případě vědeckého ústavu to lze chápat jako ocenění kolektivu. Má práce není práce jedince, ale opírá se o dobrou atmosféru a pomoc kolegů,“ dodává Petr Hurtík.