Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nový památný strom (lípa srdčitá) nyní stojí v Husově sadu v centru Ostravy. Vysadila jej zde Ostravská univerzita 29. října 2018 při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. Lípa vystřídala starý a zchátralý dub. Na místě nechybí ani kámen s památní deskou a přáním Ostravské univerzity České republice do dalších 100 let:
„Do dalších 100 let republice přejeme informovanou, angažovanou a vzdělanou společnost, která bude budovat a rozvíjet svobodný, demokratický a stabilní stát v srdci Evropy.”
Při sázení stromu republiky se sešlo několik desítek lidí nejen z akademické obce Ostravské univerzity, kteří si přiťukli Univerzitním vínem Ostravské univerzity na zdraví a sílu České republiky. Svá přání republice vyslovil rektor i několik děkanů, kteří na závěr každý symbolicky přihodili hlínu lopatou a pomohli tak lípě pevně zakořenit.
Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že všechna přání republice (ať už nahlas vyslovená, nebo jen v duchu vyřčená) jí přinesou do další stovky jen to dobré. Pro lepší památku slavnostního dne jsme pro vás připravili video z tohoto setkání, které je stylizované do doby první republiky.
FOTO: Tereza Šišmišová