Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V areálu Fr. Šrámka se mohli účastníci Ostravské noci vědců mimo jiné zúčastnit workshopu „Procházka českým jazykem a literaturou posledního století“, do něhož byla zařazena témata Ohlédnutí za více než stoletým českým pravopisem, Dějiny české dětské knihy, Ilustrace a ilustrátoři a Od vzorné hospodyňky k emancipované spisovatelce: žena-spisovatelka před sto lety a dnes.
Do aktivity HOMO SCIENTIFICUS (Scientia est potentia) byli zapojeni zahraniční studenti programů Erasmus+ a VIA, kteří prezentovali různorodé aktivity (jazykové kvízy, hry, písně, ochutnávky tradičních pokrmů apod.), a součástí byla také ochutnávka pravého anglického čaje připravovaného v rámci tradičního rituálu.
Katedra speciální pedagogiky zaměřila svůj program na 110 let vědeckého výzkumu dětí s postižením a byly prezentovány ukázky pleopticko ortoptických cvičení pro děti se zrakovým postižením, testy pro diagnostiku specifických poruch učení, multimediální programy pro výuku žáků s poruchami autistického spektra a vývoje kompenzačních pomůcek.
„Od kalamáře k tabletu“ byl název programu zajištěného katedrou informačních a komunikačních technologií, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet psaní dobových písem husími brky, redis pery a plnicími pery a poté se přesunout do současnosti a prohlédnout si aplikace SketchBook, Robovčelu, Lego, čidla, robokoule a další technologie.
Program „Sto let za opicemi aneb Poznej své hranice byl“ instalován v atriu areálu a zaměřen na prožitkovou sportovní aktivitu s využitím lanových překážek různé obtížnosti, kde účastníci mohli analyzovat své schopnosti.
Součástí programu byla také 2 pěvecká vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity v respiriu budovy.
V objektu Varenská byl pro účastníky připraven workshop „Bezpečný pohyb na základech vědy: analýza pohybu“, využívající tvorbu modelu lidského těla s využitím softwaru Qualisys a Visual 3D zobrazující analýzu pohybu lidského těla.
Centrum diagnostiky lidského pohybu dále připravilo workshop „Analýza složení těla“, kde se návštěvníci mohli seznámit s metodami zjišťování složení svého těla např. za účelem bezpečné redukce své hmotnosti.
„Diagnostika motorického výkonu“ byla náplní aktivit ukazujících úroveň pohybových schopností pro nastavení optimálního a bezpečného tréninku např. pro sportovce.
Věříme, že se návštěvníkům všechny aktivity líbily, a děkujeme kolegům a studentům za jejich přípravu a realizaci.

Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018


Noc vědců 2018