Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vivárium by mělo být v počáteční fázi využíváno mezinárodně uznávaným týmem Blood Cancer Research Group, v čele s RNDr. Michalem Šimíčkem, Ph.D., který letos obdržel významnou cenu Neuron v oblasti medicíny, jako teprve druhý vědec z Ostravské Univerzity v historii, za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci.

Především je to velká pocta, povzbuzení a závazek do budoucnosti. Zároveň toto ocenění boří zažité předsudky o Ostravě jakožto čistě průmyslovém městu. Pokud se podaří sestavit kvalitní tým a vybudovat potřebné zázemí, špičkový biomedicínský výzkum lze dělat i v regionech mimo etablovaná vědecká centra,” říká mladý přírodovědec.

Tým BCRG z Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyvíjí unikátní technologie buněčné terapie pro různé typy rakoviny. Výzkum v budoucím Viváriu se bude specializovat v první fázi na oblast hematoonkologie, a to zejména pro in-vivo testování a validaci experimentálních dat. V současnosti využívají vědci Vivárium v zahraničí, to by se však mělo v příštím roce po získání akreditace Vivária v areálu Lékařské fakulty změnit.

Biomedicínské centrum BCRG bylo založeno v roce 2015 jako společný projekt Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava (oddělení hematoonkologie).

Rekonstrukce nevyužívané budovy v areálu Lékařské fakulty byla zahájena v září 2019 a předpokládané dokončení stavby je plánováno na březen 2020. Následné vybavení budovy potřebným zařízením pro chov myší, získání akreditace a samotný výzkum bude zajištěno s finanční podporou OP VVV ze dvou projektů:

Tým Blood Cancer Research Group

Nové směry biomedicínského výzkumu na OstravskuCell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii. Tyto projekty budou do konce roku 2022 ukončeny, poté se předpokládá navázání dalších projektů v oblasti podpory výzkumu a do budoucna je plánováno i komerční využití Vivária.

Obdobná infrastruktura se dosud v Moravskoslezském kraji nenachází. Ostravská univerzita se tak stane atraktivní institucí i pro biomedicínské výzkumníky ze zahraničí a umožní tak rozvoj stávajících vědeckých týmů v rozsahu, který dosud nebyl možný.