Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Máme pro vás skvělou zprávu! Katedra sociologie Filozofické fakulty OU už potřetí otevře brány ročního modulu Základy televizní žurnalistiky. Vítáni jsou všichni studenti Ostravské univerzity napříč fakultami! Modul vás seznámí se žurnalistickou prací v televizi jak na teoretické, tak i na praktické úrovni.
Modul bude zahájen v letošním letním semestru a přehoupne se i do následujícího zimního semestru. Výuka připadne na každý čtvrtek od 14.10 do 19.00. Úspěšní absolventi obdrží certifikát o ukončení modulu. Stačí si podat e-přihlášku prostřednictvím Portálu OU, a to nejpozději do 8. února 2019. Přijato bude prvních 30 uchazečů, proto s přihláškami neotálejte, času není nazbyt!
A co všechno vás v rámci modulu Základy televizní žurnalistiky čeká a nemine?
Podrobněji se seznámíte s teorií, jež se váže k médiím, ze sociologického hlediska a vybrousíte si své pisatelské, řečnické i přesvědčovací dovednosti. Radek Wiglasz z České televize vás provede praktickou výukou a představí vám světlé i stinné stránky mediálního světa. Čeká vás také nespočet exkurzí do studia ČT, kde nahlédnete za oponu příprav zpravodajských relací, na vlastní kůži poznáte klíčové profese, bez nichž se současné zpravodajství neobejde. Dostanete příležitost okusit denní chléb televizního zpravodaje, a to v rámci souvislé praxe naplánované již na letní semestr, a mimo jiné se budete moci zapojit do tvorby univerzitních událostí přímo v televizním studiu.
Přesný rozpis předmětů v rámci modulu Základy televizní žurnalistiky:
Letní semestr: Úvod do sociologie zaměření na žurnalistiku, Jazyk a styl žurnalistických žánrů, Základy televizní žurnalistiky, Žurnalistické praktikum v rozsahu 20 hod (souvislá praxe v ČT, kterou je možno absolvovat během semestru, ve zkouškové období nebo během prázdnin)
Zimní semestr: Sociologie kultury a masmédií, Přesvědčování a manipulace v žurnalistickém diskurzu, Televizní žurnalistka v praxi
Vyučující: Dr. Nicole Horáková Hirschler, M.A., PhDr. Roman Vido, PhD, Mgr. Radek Wiglasz (Česká televize), doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.