Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

19. května 2020 budou mít všichni zaměstnanci Ostravské univerzity příležitost setkat se ve slavnostní atmosféře, ale v neformálním duchu. Pátý ročník společné večeře všech zaměstnanců se bude konat v prostorách Galerie PLATO v bývalé budově Bauhausu v centru města v podvečerních hodinách a opět slibuje nejen gastronomické, ale také kulturní zážitky.
Podrobný program i menu pro vás připravujeme, stejně jako spuštění registrace, které je plánované na duben. Budeme ale rádi, když si již nyní vyčleníte tento úterní podvečer pro setkání nejen s kolegy ze svého oddělení, ale také dalšími zaměstnanci univerzity, které třeba dosud znáte jen prostřednictvím emailové komunikace.
Právě to je totiž hlavním posláním tohoto setkání: poznat kolegy napříč univerzitou, jejími fakultami, vědeckými ústavy i dalšími součástmi Ostravské univerzity. Večeře i veškerý program je pro zaměstnance univerzity zdarma jako poděkování ze strany vedení univerzity za celoroční snahu a práci. Akce je zpoplatněna pouze symbolickým registračním poplatkem ve výši 30 korun.
Informace o letošním ročníku, odkaz na registraci i další podrobnosti o akci hledejte v průběhu dubna právě zde na OU@live a také v Portálu OU.