Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve středu 19. 7. 2017 od 18.00 h. propukne v prostorách NKP Důl Michal vernisáž pozoruhodného výstavního projektu Situace: Ostrava 2017. Vystavovat bude celkem 37 ostravských umělců a výtvarných skupin. Součástí vernisáže bude performance (František Lozinski) a koncert (Ostrý zub, Vítrholc, I love 69 Popgejů). Záštitu nad výstavním projektem převzali děkani Fakulty umění, Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Akce je zařazena v nabídce Colours+. Výstava bude probíhat až do 20. 8. 2017.
SITUACE: Ostrava 2017 je výstavní projet, jehož ambicí je představit, pokud možno co nejucelenější, obraz kvalitativně relevantního dění na současné ostravské výtvarné scéně. (Uvádí jeden z kurátorů výstavy, Tomáš Koudela.)
Étos ostravské výtvarné scény po roce 1989 čerpá svou sílu z kontinuity autentických tvůrčích kvalit a výtvarného provozu i z mimořádně empatické schopnosti odkrývat výtvarnému publiku dosud mnohdy neviditelné syžety a slovníky jejich životního, studijního a pracovního místa jako esteticky pozoruhodná vnímání světa vymykající se ze zmrtvělých kulturních rámců.
SITUACE: Ostrava 2017 představuje výtvarnému publiku výběr z tvorby ostravských umělců, navazující na bilanční přehlídku OVA 95–05, a je nejen ukázkou již svébytné a etablované součásti kontextu českého výtvarného umění, ale také prezentací fenoménu nejmladší ostravské výtvarné kultury, svou tvůrčí identitu dosud hledající.
Jednoduše řečeno, kurátorský záměr je motivován nejen nutkavou potřebou konat, respektive zrealizovat navazující výstavní projekt, ale především zcela elementární zvědavostí souznějící s časem rychle uplynulým od výše zmíněného kolektivního vystoupení.
Divák zajisté ocení možnost seznámit se s reprezentativním konvolutem tvůrčích souvislostí, jež v posledních více než deseti letech spoluprojektují českou výtvarnou scénu.
Toto nahlédnutí do aktuální nabídky emancipovaných celků i konceptů ostravské vizuální kultury může být vnímáno i jako ubezpečení organizátorů a kurátorů výstavy, vybraným konkrétním ostravským kulturním energiím a výtvarným silám, že pro ně nejsou mořskou pěnou.
 
Záštita projektu:
doc. MgA. František Kowolowski, děkan fakulty umění OU
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan Filozofické fakulty OU
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., děkan pedagogické fakulty OU
Termín: 20. 7.–20. 8. 2017, vernisáž proběhne ve středu 19. 7. 2017 od 18.00 h.
 Místo: NKP Důl Michal v Ostravě
Kurátoři: Pavel Forman, Koudela Tomáš
Vystavující umělci a umělecké skupiny: Daniel Balabán, Alžběta Dirnerová, Denisa Fialová, Pavel Forman, Martin Froulík, Eduard Halberštát, Markéta Hermanová, Aleš Hudeček, Zdeněk Janošec Benda, David Jedlička, Michal Kalhous, Marta Kolářová, Jaroslav Koléšek, František Kowolowski, Patrik Kriššák, Jiří Kuděla, Dagmar Lasotová, Petr Lysáček, Pavla Malinová, Šárka Mikesková, Josef Mladějovský, Libor Novotný, Eduard Ovčáček, Dita Pepe, I love 69 popgeju, Marek Pražák, Hana Puchová, Record, Václav Rodek, Kamera Skura, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Katarina Szanyi, Jiří Šigut, Ivana Štenclová, Jan Vrabček, Jan Vytiska
 
Program vernisáže (18.00–22.00):
18.00   Zahájení vernisáže
Performance
18.30   František Lozinski
Koncert
19.00   Ostrý zub
19.45   Vítrholc
20.30   I love 69 Popgejů

Situace Ostrava 2017


Odkaz na FB událost:
https://www.facebook.com/events/124758251459012/?fref=ts