Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V podvečer 12. prosince 2018 se v sále Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě uskutečnila akce s názvem Speciální kouzlo Vánoc 2018. Jedná se o benefiční koncert, jehož pořádání se již pro Katedru speciální pedagogiky Pedagogické fakulty OU stalo tradicí, loňský ročník byl již pátým v pořadí.
Úvodní slovo patřilo panu děkanovi doc. Mgr. Tomáši Jarmarovi, Ph.D., pod jehož záštitou se koncert konal, promluvila také doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., dlouhodobá patronka této akce. Pak jsme se již mohli těšit z jednotlivých vystoupení. Program otevřeli studenti Katedry hudební výchovy pod vedením svého učitele MgA. Martina Kajzara, Ph.D., štafetu převzal taneční soubor Hazard – Country Dance Club Ostrava. První část večera uzavřela hudební skupina Mentallica, jejíž členové svými písničkami naplnili každý kousek sálu. Druhou polovinu večera otevřelo vystoupení hudebního tělesa TRIGON Band svými autorskými písněmi. Poté jsme zažili nekonečný příval energie a dobré nálady v rytmu hip hopu
a elektro-boogie při vystoupení chlapců Taneční skupiny A.D.S. Company Ostrava.
V průběhu celé akce jsme si mohli zakoupit sladké i slané dobroty, upomínkové předměty rukodělného charakteru a mohli jsme se také zúčastnit soutěže o hodnotné ceny, které nám poskytli sponzoři akce, kterých bylo nakonec 109.
Výtěžek letošního ročníku koncertu činil nádherných 73 042 Kč a byl věnován neziskové organizaci Centrum pro rodinu a péči, z. s., konkrétně organizaci Integrační klub BRÁNA, která pomáhá lidem se zdravotním postižením. Za 5 let, kdy jsou tyto benefiční koncerty pořádány, se podařilo na dobrou věc získat celkem 195 501 Kč!
V závěru večera jsme si mohli společně zazpívat známé koledy a všichni jsme cítili neuchopitelný pocit soudržnosti a sdílení krásného.
Celá akce do puntíku splnila očekávané, koncert měl kouzelnou vánoční atmosféru, pobavili jsme se a mohli jsme přispět na dobrou věc.
Děkujeme všem za účast a zveme vás na další ročník!

SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018


SKV 2018