Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 13. 6. 2017 se na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity (dále FSS OU) konal regionální seminář o sociálním bydlení. Seminář pořádala Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, z. s. (dále ANNO ČR) ve spolupráci s FSS OU[1].
Regionální seminář umožnil nahlédnout sociální bydlení, které bylo v posledním roce diskutováno zejména s ohledem na připravovaný zákon o sociálním bydlení, třemi pohledy. Pozvání přijali zaměstnanci oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV), poskytovatelé sociálního bydlení v regionu, a ostravští akademici z FSS OU.
Seminář měl kapacitu 30 míst, které se velmi záhy naplnily zájemci z řad poskytovatelů sociálních služeb a sociálními pracovnicemi a pracovníky. V publiku nechyběli ani lidé se zkušeností bezdomovectví.
Barbora Stašková z MPSV představila v prvním příspěvku pilotní projekt testování spolupráce ministerstva a obcí s názvem „Sociální bydlení a jeho implementace v ČR“. Zabývala se legislativním ukotvením sociálního bydlení a jeho nejasnou budoucností v nadcházejících volbách. Dále představila projekt testující systém sociálního bydlení v České republice. Ten nyní realizuje 14 obcí po celé ČR, včetně Ostravy. Jeho základními hodnotami jsou antidiskriminace a desegregace, kdy snahou je sociálně začlenit všechny potřebné občany.
Zástupkyně karvinské pobočky Slezské diakonie (dále SD) Milana Bakšová sdílela praktické zkušenosti s provozováním sociálního bydlení. Pro názornost dala k dispozici kazuistiky demonstrující úspěšnost zabydlování lidí z azylových domů do bytů, při poskytování doprovodných sociálních služeb.
Po krátké přestávce prezentovali zástupci naší fakulty, Štěpán Ripka a Eliška Černá.
Štěpán Ripka během své přednášky sdílel mezinárodní zkušenosti a inovace s ukončováním bezdomovectví ve světě. Zdůraznil potřebu zaměření se na výsledky poskytovaných intervencí sociální práce. Cílem by nemělo být poskytování velkého množství služeb, ale ukončení bytové nouze. Zmínil také výzkumnou studii, která prokazuje, že vůbec nejúčinnějším řešením bezdomovectví bývá přidělení finančně dostupného bydlení.
Evaluací a výzkumem projektu „Rapid Re-Housing – program rychlého zabydlování rodin s dětmi v Brně“ se zabývala Eliška Černá. Projekt zabydlel ve městě Brně 50 vylosovaných rodin s dětmi v bytové nouzi. Zabydlení mělo podle rodin mimo jiné dopad na zlepšení psychiky členů domácnosti, zejména dětí, zlepšení studijních výsledků dětí, návrat dospělých členů do společné domácnosti a život rodiny v hygienicky odpovídajících podmínkách.
Za město Ostravu představila řešení problematiky sociálního bydlení Lucie Škvaridlová. Město Ostrava nově realizuje projekt sociálního bydlení. K dispozici těm nejpotřebnějším je 105 bytů, z toho 5 krizových. Byty jsou standardně vybavené a bez kauce, slouží zejména rodinám s dětmi v bytové nouzi.
V závěru semináře prezentovala ředitelka Prevence bezdomovectví Armády spásy (dále AS), Marcela Stryjová. Představila fungování provozovaných nocleháren, azylových domům, domů následné péče pro osoby se závislostí a sociální bydlení jako prevenci bezdomovectví.
Po každém příspěvku měli účastnice a účastníci možnost diskuse, které hojně využívali.
Věříme proto, že seminář umožnil sdílet zkušenosti z oblasti poskytování sociálního bydlení a byl pro všechny přítomné obohacující a přínosný.
 
Eliška Černá, Barbora Jendrišáková
[1] Akce proběhla v rámci projektu „ANNO ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.