Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Smrt je pro současného člověka něco děsivého, vzdáleného a obávaného, zvláště v době, kdy je opěvováno mládí a krása. Ne vždy a všude tak tomu bylo. Čím je vlastně smrt pro dnešní společnost se pokusíme přiblížit ve čtyřech přednáškách, na smrt nahlédneme z pohledu různých oborů.
Smrt byla jinak vnímána v minulosti, jinak v Evropě, v Asii či Africe. Smrt a umírání je v moderní době odsunuta na okraj, stává se z ní tabu. Pro naše předky, stejně tak jako pro lidi z cizích kultur, byla však dalším přechodem z mnoha, který byl zařazen do smysluplného celku kulturních a náboženských významů. I v dnešní společnosti se ale vztah k smrti mění. Současný člověk nachází nové způsoby, jak se s ní vyrovnávat, mění se rituál pohřbívání, zacházení s umírajícími i její prezentace a zastoupení v umění.
vždy od 10.50, Filozofická fakulta OU, místnost E 108

  1. 3. Adam Gajdoš (FSS MUNI) – Pohřby bez obřadu

11.4. Monika Brenišínová (FF UK) – Smrt z antropologického hlediska, pojetí smrti u původních mexických kultur
17.4. Monika Brenišínová (FF UK) – Smrt a její reprezentace ve středověkém výrvarném umění

  1. 4. Ludmila Wladyniak (FSV UK) – Vizualizace smrti v současné kultuře

Stáhnout (PDF, 707KB)