Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Zasedání se bude konat v pondělí 26. září 2016 od 11.00 hodin v Divadle Antonína Dvořáka (Ostrava, Smetanovo náměstí 3104/8A). Historicky poprvé se budou na tomto zasedání odehrávat společné slavnostní promoce absolventů doktorského studia všech fakult Ostravské univerzity.
Zasedání zahájí projev rektora Ostravské univerzity prof. MUDr. Jana Laty, CSc. Následovat budou slavnostní promoce absolventů doktorského studia a nebude chybět ani hudební vystoupení v režii Fakulty umění Ostravské univerzity. Vystoupí také děkani jednotlivých fakult Ostravské univerzity, kteří ve svém projevu zhodnotí vývoj vědecké a tvůrčí činnosti na své fakultě.
Zasedání je přístupné nejen celé akademické obci, ale také příbuzným a přátelům akademiků i studentů a dalším „přátelům univerzity“. V případě zájmu prosím potvrďte svou účast na tel. 597 091 002 nebo e-mailem: karin.sykorova@osu.cz do 19. září 2016. Budova bude otevřena od 10.30, místa zaujměte nejpozději v 10.50.