Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Slavnosntí zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity se bude letos opět konat ve slavnostní atmosféře sálu Divadla Antonína Dvořáka na Smetanově náměstí v Ostravě. Významná událost, která je na Ostravské univerzitě spojena s promocemi absolventů doktorského studia všech fakult zároveň, se bude konat 8. října 2018 od 11 hodin.
Součástí slavnostního zasedání bude také udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa prof. Vladiku Kreinovichovi, Ph.D. z University of Texas at El Paso v USA. Budou představeni také noví docenti a předány jmenovacích dekrety:
doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.,
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.,
doc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Slavnostní zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity je určeno nejen pro akademickou obec, ale také pro další přátele univerzity z řad příbuzných a blízkých.