Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Srdečně zveme nejen všechny vědecké pracovníky Ostravské univerzity, ale také další zaměstnance a studenty se zájmem o vědu a výzkum na setkání, které bude slavnostním otevřením Referátu transferu poznatků a technologií Ostravské univerzity. Představíme aktivity nového pracoviště a taky různé oblasti podpory, které našim vědcům a studentům budeme nabízet,“ vysvětluje prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Pavel Drozd.
Slavnostní setkání se bude konat 5. února od 13 hodin v aule Ostravské univerzity (budova B, ulice Českobratrská) v centru Ostravy a zástupci RTPT zde představí jeho chod a služby členům akademické obce.
„RTPT bude sehrávat roli prostředníka mezi firmami a výzkumníky Ostravské univerzity, kteří jsou schopni reagovat na poptávku ze strany firem, a to jak cíleně orientovaným výzkumem, tak i nabídkou hotových produktů a služeb,“ doplňuje prorektor Drozd s tím, že na slavnostním zahájení aktivit nového pracoviště bude k dispozici katalog nabízených služeb a produktů jednotlivých pracovišť OU.
V případě zájmu o účast na slavnostním zahájení se prosím registrujte předem na emailu irena.pavlova@osu.cz, a to nejpozději do 29. ledna 2020.