Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V sobotu 1. dubna se v ostravském kině Vesmír bude od 16:00 hodin konat slavnostní koncert k uctění památky pana profesora Lumíra Pivovarského, který by v loňském roce na podzim oslavil 85. narozeniny. Na koncertě vystoupí sbor Chorus Ostrava pod vedením Mgr. Petry Rašíkové, Mužský pěvecký sbor Vítkovice pod vedením MgA. Stanislava Strouhala a Opavský středoškolský sbor Luscinia pod vedením Mgr. Jiřího Slovíka.
Prof. Lumír Pivovarský působil od roku 1961 na Pedagogickém institutu v Ostravě a později na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty, kde vyučoval obory intonace, sborový zpěv a řízení sboru, resp. později sbormistrovství. Vedle pedagogické činnosti bylo významné jeho působení v oblasti umělecké, byl sbormistrem Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity, Mužského pěveckého sboru Vítkovice, sboru Chorus Ostrava a Pěveckého sdružení moravských učitelů. Se všemi tělesy v průběhu let absolvoval mnoho koncertů, zahraničních vystoupení a soutěží, byl také častým členem porot sborových festivalů. Získal řadu významných ocenění, např. Cenu Ferdinanda Vacha (1992), Cenu ministra kultury České republiky (2001), Cenu Bedřicha Smetany – hlavní cenu Unie českých pěveckých sborů (2009), Cenu Nadace Život umělce Senior Prix (2011) a Cenu města Ostravy (2012).
Pan profesor je dodnes považován za jednoho z nejlepších českých sbormistrů posledních padesáti let, vynikal především svým talentem, pracovitostí, osobitým přístupem k interpretaci a citem pro hlasovou kulturu a precizní intonace. I přes řadu mezinárodních úspěchů je jeho jméno pevně spjato s rodnou Ostravou, kde se narodil 4. listopadu 1931.

Stáhnout (PDF, 316KB)


Prof. Pivovarský