Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pondělí 22. října se v aule Ostravské univerzity konalo slavnostní setkání, jímž si Pedagogická fakulta připomněla 65. výročí svého založení, přesněji řečeno založení první instituce, která se později stala základem jejího vývoje – Vyšší pedagogické školy v Opavě, z níž pak v Ostravě vznikl Pedagogický institut a v roce 1964 Pedagogická fakulta v Ostravě, působící samostatně až do roku 1991, kdy se stala jednou ze zakládajících fakult Ostravské univerzity.
Slavnostního setkání se zúčastnily desítky pamětníků a bývalých kolegů a řada čestných hostů z řad vedení OU a jejích fakult, pedagogických fakult českých a slovenských univerzit a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Po úvodním slově rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty a projevu děkana PdF doc. Tomáše Jarmary vystoupili se svými pozdravy a příspěvky pamětníci a hosté. Prvním byl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a bývalý absolvent Pedagogické fakulty v Ostravě Mgr. Stanislav Folwarczný, po něm z hlediště pronesl svůj pozdrav a spontánní příspěvek emeritní děkan Pedagogické fakulty prof. Rudolf Bernatík. Poté následovaly projevy bohaté na cenné vzpomínky v podání doc. Luďka Dluhoše, bývalého pedagoga, proděkana pro studium a zakladatele Centra audiovizuální techniky, předchůdce dnešního CIT, a dr. Mileny Frydrychové, jež na fakultě působila jako didaktička českého jazyka a proděkanka pro studium. Jako poslední k hostům velmi srdečně promluvila dr. Danuše Vandrolová, jejíž akademická dráha byla dlouhá léta spojena s působením na katedře tělesné výchovy. Jednotlivá vystoupení byla obsahově rozmanitá, ale všechna byla propojena snahou připomenout si dřívější doby a jejich světlé i stinné stránky, poměry na fakultě, místa, v nichž sídlila, a zejména kolegy, kteří se na jejím vývoji podíleli, ale také popřát fakultě úspěšný rozvoj v příštích letech.
V závěru setkání vystoupil Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity pod vedením sbormistra doc. Jana Spisara a v neformální části odpoledne pak následovala společenská setkávání účastníků, kteří si u malého občerstvení mohli mimo jiné prohlédnout pamětnické fotografie a videoukázky.

Rektor prof. Lata


Děkan doc. Jarmara


Mgr. Folwarczny


prof. Bernatík


doc. Dluhoš


PaedDr. Frydrychová


Dr. Vandrlová


VŠPS


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí


65. výročí