Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Účelem tohoto setkání je předání informací o studiu a vědecké práci v doktorských programech napříč fakultami OU. Jedním z bodů tohoto setkání bude taktéž diskuse o možnosti mezioborové spolupráce. Myslíme si totiž, že právě v této oblasti je značně nevyužitý potenciál.
Akce se uskuteční v pondělí 30. 3. 2015 od 15.00 do 18.00 h. v banketní místnosti FF OU (Reální 5, přízemí).
Pokud máte zájem se zúčastnit, vyplňte, prosím, přihlašovací formulář: http://goo.gl/erg7Av
Přihlásit se mohou všichni, které akce zajímá, bez ohledu na to, zda jsou doktorandi.
Studentská komora Akademického senátu