Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 29. ledna 2016 proběhl na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity již 22. ročník Semináře o výuce matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. Konal se ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků (JČMF). Seminář patří mezi nejstarší pravidelné aktivity katedry matematiky a vždy se těší vysokému zájmu. Byl založen v roce 1994 a je pořádán každoročně v době pololetních prázdnin.
Seminář nabízí možnost získat nové poznatky z oblasti výuky matematiky od významných oborníků didaktiky. Ti předávají své zkušenosti a nabízí cenné rady, jak žáky ve svých hodinách upoutat. Cílem je nejen zvýšit úroveň vyučovaných hodin, ale především ukázat pedagogům, jak žáky a děti zaujmout jiným způsobem tak, aby nad matematickými problémy chtěli přemýšlet. Matematika obecně nepatří na školách mezi nejoblíbenější předměty, proto je důležité se zaměřovat na samotné učitele a poskytovat jim prostřednictvím semináře příležitost se v této oblasti dále rozvíjet. Lépe pochopit myšlení svých žáků a dokázat vzbudit jejich kreativitu, rozvíjet logické myšlení a řešit problémy v širších souvislostech. Toho si byl vědom také prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc., člen výboru ostravské pobočky JČMF z katedry matematiky PřF OU, zakladatel a patron semináře.
„To, aby měli učitelé matematiky přístup k nejnovějším trendům z oblasti výuky, bylo hnacím motorem právě pro vznik semináře. Aby učitelé nepřekonávali bariéry sami a měli tak možnost nahlédnout na praktiky, které využívají při výuce zkušení odborníci. Vděčím celému organizačnímu týmu za to, že udržují seminář už tak dlouho při životě a především učitelům za pozitivní ohlasy a ochotu na sobě neustále pracovat,“ zmiňuje prof. Hančl.
Na celkový chod semináře dohlíží RNDr. Petra Konečná, Ph.D., proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání PřF OU. Její hodnocení je následující: „Účast se v posledních pěti letech pohybovala mezi 70–110 účastníky. To dokazuje, že učitelé o inovace výuky matematiky zájem mají a že se snaží na nich aktivně podílet, což mě velmi těší. Uvědomuji si totiž, že pedagogové, kteří chtějí dělat věci pořádně, musí sahat na své osobní volno, neboť úvazek na další rozvoj zkrátka nestačí. Jsem moc ráda, že mohu být součástí a podílet se společně s pedagogy na změnách ve výuce k lepšímu.“
Celou úřednickou část koordinuje Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D., která uvádí: „Je mi ctí se zapojovat do organizace této akce. Mám zde možnost setkat se se svými bývalými učiteli, studenty a především s úžasnými přednášejícími. Oceňuji, že učitelé obětují den svého volna a přijedou k nám ze všech koutů Moravskoslezkého kraje.“.
První část semináře je vždy zaměřená prakticky a pravidelně ji vede RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF a jeden z nejzkušenějších profesorů matematiky na středních školách v České republice. Na přednáškách například uvádí matematické úlohy a jejich různé druhy řešení, byť i netradiční, rovněž úlohy motivační, zajímavé a také úlohy maturitní. Témata dr. Kubáta jsou zaměřená především na geometrii, goniometrii a trigonometrii. Letos tomu nebylo jinak.
Druhá část semináře je orientovaná na rozvoj znalostí a dovedností. Témata vedou pokaždé jiní odborníci didaktiky a jsou zaměřená na otevření obzoru pedagogů i mimo středoškolskou matematiku. Letos vedl přednášku doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., z Masarykovy univerzity v Brně s názvem „Čím oživit výuku kombinatoriky?“. Témata minulých let byla „Využití heuristických strategií pro řešení úloh v matematice na 2. a 3. stupni„ (prof. Novotná), „Kombinatorika a pravděpodobnost kolem nás a ve škole“ (prof. Plocki), „Geometrická představivost a mnohostěny“ (prof. Molnár) aj.
Součástí semináře bývají dílničky, ve kterých si učitelé okruh problémů interaktivně vyzkouší. K dispozici bývají i novinky ohledně pomůcek do výuky.
Vyučující Mgr. Iva Skybová z Gymnázia Hladnov to hodnotí následovně: „Seminář každoročně navštěvuji už od minulého století. Dr. Kubát je zaručenou studnicí kvalitních a zajímavých příkladů. Momentálně se těším na další přednášející a jejich novinky, kterými mě opět překvapí.“
Organizační tým nezahálí a plánuje další ročník semináře. Účast opět přislíbil dr. Kubát. Předběžně se můžeme těšit také na někoho z didaktiků z Univerzity Karlovy nebo z Masarykovy univerzity.
Naším posláním je změna vnímání matematiky i její výuky, která vede tím správným směrem. Učitelé, jsme rádi, že jste problematice otevření a že se podílíte na jejím řešení. Děkujeme.