Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 5. 4.–5. 5. 2017 se v prostorách národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě koná výstava MÍ 100. Autory, teoretiky a galeristy jsou studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Čtrnáct studentů volitelného předmětu Kurátorství, galerijní provoz a trh se současným uměním se mělo v rámci výuky vypořádat se zadáním: vytvořit výstavu od prvotní myšlenky až po její finální podobu.
Náplní nově otevřeného předmětu KVV / KURSU je prohlubování a rozšiřování teoretických a praktických kompetencí jeho absolventů. Ty jsou nezbytné k tomu, aby budoucí výtvarní pedagogové byli schopni vést své žáky adekvátním způsobem, a to tak, aby je realita výtvarného provozu nestavěla před nepřekonatelné překážky jejich profesionálního růstu. Sledovaným výstupem v průběhu výuky bylo: obsazení výkonných rolí organizačního týmu výstavy, jejich průběžné plnění a finální výsledek. Výkonné role: kurátor (koncepce a název výstavní akce, úvodní slovo, biogramy vystavujících, teoretický text do katalogu), grafický vizuál výstavy (pozvánky, letáky, grafická úprava a předtisková příprava katalogu), PR strategie (komunikace s diváky a médii), technická realizace (adjustace, transport, instalace a deinstalace výtvarných děl, organizace a kulturní program vernisáže, občerstvení), technická redakce (komunikace s autory a tiskárnou, zajištění isbn, tiskové realizace a povinných výtisků), finanční strategie (sponzorské dary, volba výstavních prostor – jednání s jejich provozovatelem).
Je pro mne příjemnou skutečností, že se práce studentů Martiny Bartoňové, Zuzany Bláhové, Karolíny Čerňavové, Katky Fabiánové, Denisy Krhovjakové, Simony Macečkové, Kryštofa Myšky, Kláry Paulové, Barbory Peterkové, Caroline Poliačkové, Barbory Průdkové, Miroslavy Riedlové, Petry Rybaříkové a Marie Seibertové  v průběhu výuky volitelného předmětu Kurátorství, galerijní provoz a trh se současným uměním odehrávala v duchu mimořádného studijního i tvůrčího nasazení i  ve vzájemně obohacujícím dialogu všech zúčastněných. Vyvrcholením společného úsilí byla hojně navštívená vernisáž výstavy, která proběhla dne 5. 4. 2017 v prostorách kompresorovny Dolu Michal v Ostravě.
Mgr. Tomáš Koudela, vyučující předmětu KVV / KURSU

Mí 100


Mí 100


Mí 100


Mí 100


Mí 100


Mí 100


Mí 100


Mí 100


Mí 100


Mí 100