Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dialog prof. Pavla Kladiwy (Katedra historie FF OU) s prof. Jaroslavem Gollem (Karlo-Ferdinandova univerzita Praha) o vzniku nových států na troskách Rakousko-uherské monarchie a dopadech tohoto procesu na tehdejší (středo)evropskou společnost, ekonomiku a politiku. Inventura zisků a ztrát.
Srdečně zveme!