Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ostravské univerzitě se podařilo získat evropské finance na stavbu nového univerzitního areálu na Černé louce v Ostravě. Získala více než miliardu korun z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání ve výzvě zaměřené na strukturálně postižené regiony, která má pomoci těmto regionům v dalším rozvoji. V neutěšené části Černé louky u řeky Ostravice tak vznikne nové univerzitní zázemí pro sport a technologie a klastr umění a designu. Finančně pomůže také město Ostrava – univerzitě již darovalo pozemky pro stavbu a chce zafinancovat také stavbu podzemních garáží.
„Mám obrovskou radost a jsem hrdý, že Ostravská univerzita tak významně přispěje k rozvoji místního regionu. Ostrava má obrovský potenciál, jehož naplnění závisí zejména na mladých lidech, a proto je každý vstřícný krok vůči studentům zásadní: rozhoduje o tom, zda v regionu zůstanou, nebo z něj odejdou,“ říká rektor Ostravské univerzity Jan Lata a upozorňuje: „Za úspěchem projektu je rok tvrdé a intenzivní práce několika nadšených profesionálů. Zejména těmto lidem z Ostravské univerzity patří poděkování za to, co pro region dělají.“
Finanční prostředky umožní Ostravské univerzitě postavit dvě důležité budovy. Jednou je zázemí pro sport a technologie Katedry studií lidského pohybu, která (i když se řadí mezi českou vědecko-výzkumnou špičku v oblasti studií lidského pohybu a jeho vlivu na zdraví) nedisponuje vlastním sportovním zázemím. Toto rozsáhlé sportoviště bude sloužit nejen pro vzdělávání studentů a s ním spojený výzkum, ale zároveň jako prostor pro veřejnost..
Tou druhou je klastr umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity, který rovněž zajistí kvalitní zázemí pro studenty hudebních i vizuálních umění a veřejnosti tak nabídne přidanou hodnotu v podobě mezinárodních výstav či koncertů (Více o obou budovách najdete na online magazínu Ostravské univerzity OU@live: http://alive-test.osu.cz/ostravska-univerzita-planuje-postavit-novy-areal-na-cerne-louce/.)
Ostravskou univerzitu v těchto snahách významně podporuje Statutární město Ostrava i Moravskoslezský kraj. Město celý projekt umožnilo darováním pozemků ke stavbě. Šlo o necelé 4 hektary půdy za divadlem Antonína Dvořáka v centru Ostravy směrem k řece Ostravici, kde nyní leží svět miniatur Miniuni a také tramvajová smyčka. Obojí se má přesunout a město již řeší jejich nové, vhodnější umístění. Zbytek prostor jsou neutěšené travnaté nebo betonové plochy. Město ale hodlá stavbu finančně podpořit i dále.
„Město Ostrava dlouhodobě a významně podporuje aktivity Ostravské univerzity směřující k výstavbě nových univerzitních budov v centru města. Podporu jsme vyjádřili jak darováním cenných pozemků pro realizaci předmětných staveb, tak i spoluprací při jejich přípravě a zajištění financování. Stejně tak je naším zájmem zvyšovat kapacitu a dostupnost parkování ve městě s tím, že zejména v jeho historickém jádru a bezprostředním okolí by nová parkovací stání měla být budována pod zemí. Proto bychom rádi s Ostravskou univerzitou spolupracovali i při vybudování nových podzemních parkovacích míst se sdílenou funkcí pro veřejnost i pro univerzitu právě pod připravovanou budovou Centra zdravého pohybu. Rada města proto na své úterní schůzi podpořila myšlenku poskytnout univerzitě na vybudování sdíleného podzemního parkoviště s kapacitou až 160 míst dotaci ve výši do 160 milionů korun. Konečné rozhodnutí v dané věci bude ale příslušet až nově zvolenému zastupitelstvu města,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.
Kraj zase pomohl financovat projektovou dokumentaci, a to částkou ve výši 14 milionů korun. „Podpora sportu v našem regionu je jednou z hlavních priorit Moravskoslezského kraje a jsem rád, že i díky této podpoře se tento jedinečný projekt bude realizovat,“ uvedl Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport.
Nyní Ostravskou univerzitu čekají další administrativní kroky, jako je například získání stavebního povolení či vytvoření dokumentace pro realizaci stavby, začátkem následujícího roku vybere dodavatele stavby a v září 2019 by měla stavbu zahájit. Studentům a veřejnosti tak začnou budovy sloužit v roce 2021.
Finance získala Ostravská univerzita z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci vládní strategie RESTART, která má pomoci strukturálně postiženým regionům (kromě Moravskoslezského také Ústecký a Karlovarský kraj) iniciovat a realizovat proměnu. Celkem na stavbu obou budov získala univerzita 1.026.205.563 korun.