Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Fakultní nemocnice Ostrava v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektových záměrů strategickým intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva řešila projekt Robotický stretcher pro záchranu pacientů v traumatickém stavu jako elektromobilní resuscitační ministanice.
Hlavním řešitelem byl doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., přednosta Traumatologického centra  FN Ostrava a vedoucí Ústavu medicíny katastrof Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Díky podpoře vedení Moravskoslezského kraje proběhly přípravné procesy na založení budoucího projektu v projektovém systému OP VVV Předaplikační výzkum v roce 2017, s názvem „Robotický stretcher pro záchranu pacientů v traumatickém stavu jako elektromobilní resuscitační ministanice“.
Přípravný kolektiv zpracoval světovou komerční a patentovou  rešerši z důvodů zajištění  patentové čistoty budoucí robotické ministanice a zejména, z důvodu zajištění takového vrcholového konstrukčního a medicínského řešení robotického stretcheru, které bude nástavbou nad současnými světovými řešeními analogických technologií s vyšší užitnou i komerční přidanou hodnotou.
Co to vlastně robotický stretcher je? Robotický stretcher je v podstatě motorovou pojízdnou miniresuscitační jednotkou s plnohodnotným přístrojovým vybavením, určený pro rychlý a bezpečný transport pacientů, zejména v traumatickém stavu, se současným zajištěním jejich základních životních funkcí. Stretcher je opatřen všesměrovými koly se samostatnými elektropohony a centrálním softwarovým řízením, čímž je dána jeho vysoká manévrovací schopnost ve stísněných prostorách. Pohyb stretcheru je charakteristický možnou kombinací směrování různými směry v jeden a tentýž okamžik, možností zrychlování, zpomalování, zatáčení a otáčení na místě. Stretcher dále umožňuje monitorování, polohování, rentgenování a vážení.
Připravovaný projekt Robotický stretcher  pro záchranu pacientů v traumatickém stavu jako elektromobilní resuscitační ministanice je rozdělen do celkem šesti aktivit. Popis aktivit projektu byl prezentován dne 6. prosince v rámci setkání platformy Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika v Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě. Na tomto projektu  se bude, kromě jiných, významně podílet i Ústav medicíny katastrof Lékařské fakulty Ostravské univerzity.