Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V závěru loňského roku vydala Pedagogická fakulta OU „konceptuální“ publikaci REVOLVER /UT TEXTURA POESIS/ Jakuba Guziura z Katedry výtvarné výchovy. Nyní knihu nabízíme ke stažení ve formátu PDF.
http://pdf.osu.cz/kvv/22280/revolver-jako-obraz-a-basen/
REVOLVER /UT TEXTURA POESIS/ je rozsáhlá sekvence tzv. konkrétních básní rozvíjející koncept vizuálního eseje, který autor představil v práci VIZUÁLNÍ ESEJ / VISUÁLNÍ ESEJ (Praha: Trigon, 2016). Obě díla spojuje ústřední téma: procesuální zkoumání rozhraní mezi vizuálním (okamžitým) a verbálním (sekvenčním).
Z hlediska umělecké tradice je možné REVOLVER řadit ke konkrétnímu umění; lze ho ostatně vnímat jako svéráznou poctu konkrétismu šedesátých let 20. století. Jedná se ovšem o dílo nutně spadající do tzv. nového (tj. digitálního) konkretismu, resp. jeho varianty, která tematizuje odlišné médium uměleckého vyjadřování. Nakolik digitální prostředí proměňuje vnímání uměleckého díla může čtenář posoudit sám, porovná-li tištěnou podobu REVOLVERU s jeho elektronickou verzí.
Přejeme příjemnou střelbu.