Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Milan Lasota a Dáša Lasotová: Pět slov pouze jako vzpomínka, která se uskuteční ve středu 15. 5. 2019 v Cechovně Dolu Michal v 18.00 h. Na výstavě budou představeny práce manželů Lasotových z let 1982–2019.
Kurátor: Tomáš Koudela
Výstava potrvá do 16. 6. 2019
Otevřeno út–ne 9–15
Československé armády 413/95, Ostrava-Michálkovice
www.dul-michal.cz
www.facebook.com/DulMichalMichalkovice
Milan LASOTA (*1954, Třinec †1998, Ostrava)
Patří do okruhu autorů, který Jiří Valoch spojil názvem Slezský koncept (2004). Vzdělával se a pracoval v technických oborech. Milan Lasota tvořil v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století. Nejvýraznějšími rysy tvorby jsou autentická tělesnost a haptické vyjádření obsahů vizualizovaných v systému daktylického slovníku. Obrazy představují jednotlivé pojmy, věty, přepisy haiku, súter a poezie i “reportážní” záznamy rozhovorů neslyšících ve znakové řeči. Významnou částí díla jsou “dotekové” záznamy akcí, vztahů, procesů i objektů. Náhlá smrt v nedožitých čtyřiceti čtyřech letech ukončila autorovo umělecké hledání a nalézání. Díla Milana Lasoty jsou zastoupena ve sbírkách Muzea Kampa, Národní galerie v Praze – Sbírka Jiřího Valocha, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Muzea umění Olomouc.
Dáša LASOTOVÁ (*1951, Ostrava) žije a tvoří v Ostravě.
Konceptuální výtvarnice a vysokoškolská pedagožka absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě v oboru český jazyk a výtvarná výchova pro 2. stupeň (ukončení 1973), s rozšiřujícím studiem pro SŠ pokračovala na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (ukončení 1990) a doktorské studium tamtéž (ukončení 2003). Od roku 1991 do nedávné doby působila jako odborná asistentka v oboru didaktiky a teorie vyučování výtvarné výchovy na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
V profesní dráze se věnuje výtvarné pedagogice, komunikaci s výtvarným dílem, artefiletice, arterapii, galerijní animaci s konceptuálními tendencemi. Je autorkou odborných metodik výuky výtvarné výchovy a katalogových listů k výstavám. Samostatnou část tvoří její výtvarná činnost, v níž se snaží zachycovat podoby uvažování v obrazových záznamech. Její výtvarné prostředky jsou různorodé. Pracuje s kresbou, akvarelem, grafikou, fotografií a fotografikou. K zobrazení své myšlenky využívá prvku opakování, rytmizace a prolínání.