Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jméno rektora Ostravské univerzity od ledna figuruje ve významném poradním orgánu Evropské asociace univerzit (EUA). Jako jediný zástupce České republiky zde zasedá po boku rektorů univerzit například ze Spojeného království, Norska, Rakouska nebo třeba Belgie.
Research Policy Working Group (volně přeloženo jako pracovní skupina pro politiku v oblasti výzkumu) má mimo jiné rozvíjet a implementovat různé programy Evropské unie zaměřené na vědu, výzkum a inovace (například Horizon 2020 programme nebo třeba European Energy Research Alliance). Její členové tak zastávají vedoucí postavení v oblasti výzkumu a inovací na své univerzitě a získávají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti financování výzkumu z evropských fondů.
Ostravská univerzita tím získává prestižní postavení po boku velkých evropských univerzit, v neposlední řadě jí však členství rektora v této instituci může přinést také efektivnější financování ze zdrojů evropských projektů právě díky znalostem a zkušenostem „z první ruky“.
„Ostravská univerzita disponuje množstvím špičkových vědců a celých pracovišť. Z pozice člena RPWG se budu snažit přinést maximum i jim,“ doplňuje rektor OU profesor Jan Lata.