Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,
dovolte se mi s Vámi podělit o další úspěch Ostravské univerzity. Dne 6. 5. 2019 získala Ostravská univerzita od Evropské komise ocenění HR Excellence for Researchers – HR Award, kterým jsme prokázali, že v oblasti vytváření vhodných pracovních podmínek pro vědecké a výzkumné pracovníky nastavujeme správnou strategii.
Začátkem nového akademického roku proběhne informační kampaň s cílem podrobně informovat všechny zaměstnance o této strategii a dalším postupu v jejím naplňování.
Chtěl bych všem, kteří se podílejí a budou podílet na její realizaci včetně zaměstnanců, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření v loňském roce, poděkovat.
Věřím, že realizace další části projektu HR Award bude stejně úspěšná a povede ke zkvalitňování pracovních podmínek na naší univerzitě.
Srdečně
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

_______________________________________________________________________

Ostravská univerzita se zařadila mezi nejprestižnější vědecké instituce v Evropě

Ostrava / 13. 05. 2019

Ostravská univerzita získala jedno z nejvýznamnějších ocenění za práci s lidskými zdroji. Podařilo se jí splnit přísné podmínky Evropské komise, která jí udělila HR Excellence in Research Award. Zařadila se tak po bok institucí jako švýcarský CERN nebo Oxfordská univerzita.
Už od roku 2005 se přední vědecké instituce hlásí k Chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, které vytvořila Evropská komise. Před dvěma lety se připojila také Ostravská univerzita, která v souladu s nimi začala pracovat na nové strategii pro práci s lidskými zdroji ve vědě a výzkumu. Strategické dokumenty vzniklé v rámci projektu HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225) teď zkontrolovali zástupci Evropské komise, kteří Ostravské univerzitě udělili prestižní HR Award. Ta se tak zařadila po bok 481 vědeckých a výzkumných institucí v Evropské unii, které pracují s principy charty a kodexu.
Ostravská univerzita chce být nejen dobrou vzdělávací institucí, a k tomu jistě do budoucna přispějí dva úspěchy minulého roku, získání institucionální akreditace a prostředků na stavbu nových budov, ale i skvělou institucí vědeckou. Věda velmi záleží na kvalitě lidí, a získání ocenění HR Award, které Ostravská univerzita získala jako třetí vysoká škola v České republice, nám velmi pomůže při vytváření dobrých podmínek pro vědce i získávání zahraničních spolupracovníků,“ okomentoval úspěch rektor Ostravské univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Díky prestižnímu ocenění může Ostravská univerzita v budoucnu lákat odborníky ze zahraničí na kvalitní pracovní prostředí, získat lepší propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací i náskok při žádostech o některé granty nebo dostat více peněz do rozpočtu. Nově vzniklá HR strategie, na které se podíleli lidé napříč Ostravskou univerzitou, pak umožní zdokonalit systém školení zaměstnanců nebo nastavit hodnocení všech pracovníků. Do konce roku 2020 tak Ostravská univerzita bude pracovat se speciálním akčním plánem, jehož dopady do dvou let vyhodnotí a pošle Evropské komisi.
Teď hlavně musíme splnit naše předsevzetí z akčního plánu. To znamená, že nás čeká ještě tvrdá práce v řadě oblastí, které se týkají práce s lidmi. I kvůli neustálým proměnám akademického prostředí, budeme muset dále flexibilně nastavovat strategii, tak abychom naplňovali principy Charty a Kodexu. Pevně věřím, že to dokážeme, obhájíme ocenění a vytvoříme pro vědecké pracovníky takové klima, které nám umožní přilákat řadu nových talentů,“ říká prorektor Ostravské univerzity a garant projektu doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Ostravská univerzita se ziskem loga HR Excellence in Research v Česku zařadila například po bok Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Karlovy nebo CEITECU. V Česku má toto ocenění kvality zatím pouze 13 vědecko-výzkumných institucí (či jen jejich dílčích částí), v celé Evropské unii pak celkově 481.