Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Oba regiony totiž spojuje nejen geografická poloha a průmyslová minulost, ale především snaha vymanit se z problémů, které utlumování hornictví a hutnictví přináší. Křest knihy Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce se konal ve čtvrtek 30. března v Dolní oblasti Vítkovic. Publikace však není jen akademickou příručkou pro zástupce vedení měst, mezi autory jsou rovněž i lidé z praxe. „Snažíme se překonávat bariéry mezi jednotlivými skupinami, proto jsou zde podnikatelé, zástupci vedení měst, zástupci vojvodství katovického,“ zaznělo z úst děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity Aleše Zářického při slavnostním zahájení. Role kmotrů se ujali zmocněnec vlády a senátor Jiří Cienciala, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR a toho času koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza, který v duchu své agendy zaslal virtuální zdravici přímo z Bruselu. Čtveřici kmotrů doplnili senátor Zdeněk Nytra a generální konzul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski, který společně se senátorem Ciencialou spatřuje budoucnost regionu ve vývoji a inovaci informačních technologiích.
„Oba regiony (ostravský i katovický) jsou tradičně průmyslové a za posledních třicet let prošly výraznou proměnou. Po přelomu tisíciletí je na ně nahlíženo jako na regiony, které neuspěly v globalizující se ekonomice,“ vysvětluje Zářický, proč Ostravská univerzita spojila akademické síly s univerzitami v Polsku. Předkládaná publikace se snaží postihnout ekonomické, geografické, sociologické a historické problémy, jednotlivé kapitoly si všímají depopulace a nezaměstnanosti regionů, možnosti pronikání nových odvětví, proměny krajiny, sociálních podmínek, pracovního trhu apod. Kmotři ocenili snahu akademické obce nabídnout řešení při strategii rozvoje obou regionů. „Kniha mi připomněla, jak obrovskou transformací oba regiony prošly, připomněla mi oborové klastry a právě nyní se v jednom zajímavém klastru nacházíme,“ vzkázal Prouza.
Slavnostním odpolednem provázela Lucie Dokoupilová, garantka modulu HR-personální konzultant, který je dalším z projektů FF OU propojující akademickou a podnikatelskou sféru. Dokoupilová pak přiblížila další možnosti spolupráce a nastínila, jak uvést akademické výstupy do praxe.