Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V letošním roce úspěšně ukončily na Fakultě sociálních studií OU studentky Mgr. Jarmila Klohnová a Mgr. Monika Svrčková (viz foto zleva) studijní program Joint Degree v rámci navazujícího magisterského studijního oboru Management organizací služeb sociální práce. Studijní program Joint Degree studentky realizovaly ve spolupráci se zahraničními vysokými školami Fachhochschule Campus Wien a Trnavskou univerzitou v Trnave. V jeho rámci absolvovaly předmět Mezinárodní projektový management, který se konal na partnerské škole ve Vídni, dále výuku s prof. Detlefem Baumem v předmětu Sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech a přednášky vyučujících z univerzit ve Vídni a Trnavě. Věříme, že si absolventky studiem programu rozšířily znalosti z  oblasti managementu sociální práce, obohatily je o zahraniční zkušenosti, prohloubily jazykové kompetence a tím celkově zvýšily svou uplatnitelnost na současném trhu práce. Přejeme jim hodně úspěchů do dalšího života a zároveň rádi přivítáme další nové studenty zajímavého a prestižního programu Joint Degree!
M. Špiláčková
vedoucí katedry sociální práce