Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Z tohoto přesvědčení pramení myšlenka interdisciplinárních umělecko – výzkumných projektů se slovem “svoboda” v názvu. K účasti v těchto peojektech byli pozváni umělci s uznávanými úspěchy a jejich studenty z uměleckých škol v Polsku, České republice a Německu. V projektu je vybízím, aby se pokusili odpovědět na základní otázky: Co je to svoboda? Je možné svobodu popsat nebo vyjádřit v umění? Lze svobodu získat na vždy? Je svoboda spojencem nebo překážkou umělce?
Je důležité, že na výše uvedené otázky odpovídají také mladí lidé – studenti a doktorandi; většina z nich se už narodila ve svobodném Polsku, svobodné Evropě.
Realizace v rámci projektů na téma “svoboda” byly nejvíce lokalizovány do prostorů vězení: opuštěné budovy vězení Leczyca / “Rozměry svobody” /, ve funkční věznici Nowy Wiśnicz / “Labyrinth svobody” /, realizace nástěnných maleb na betonových stěnách v exteriéru vycházkových prostor ve vězení v Radomi / “Horizon svobody” / a konečně široké spektrum workshopů v Krakově, Lodži a Kielcích / “Drama svobody” /. Co je zajímavé, první dvě výše uvedéné vězení se nachází v budovách bývalých klášterů a sloužil jako vězení pro politické vězně. V konfrontaci s takovými místy si zároveň uvědomujeme mnoho jednoduchých i složitějších skutečností: Jsme svobodní, ale uvědomujeme si to? Umíme využít naši svobodu?
Svobodou bychom se měli zabývat vždy, bez ohledu na realitu politickou, náboženskou, sociální; svoboda je dobrem, o kterou je třeba se zajímat; o svobodu je třeba se starat; svoboda může mít také tragický rozměr: svoboda je možnost výběru, ale také nutnost volby; to je nebezpečím špatné volby.
Tyto projekty jsou primárně umělecké, ale nepřímo terapeutické. Jejich podstatou je také “dát něco” jiným, vyloučeným, ale také něco “přijmout”.
Vždy je třeba se ptát na svobodu – sebe i světa; všude je třeba se ptát na svobodu – není místo, kde se nemůžeme cítit svobodní / to je jedním z těch závěrů, které plynou ze zkušeností z komunikace s vězni / protože svoboda – nebo její nedostatek – je v nás a ne z venku. Svoboda se nedá nařídit, nemůžeš se ji naučit, můžete nanejvýš do ní dorůst, do ní dozrát.
Tento projekt zahrnuje více než 100 umělců z osmi vysokých škol zaměřených na výtvarná umění z Polska, České republiky a Německa. Každý autor připravil projekt v černobílém provedení, který je vytištěn na banneru velikosti 250 x 160 cm. V rámci projektu vzniklo více než 100 bannerů.
 
Prof. Zbigniew Bajek
První interdisciplinární ateliér, Fakulta malby, Akademie výtvarných umění v Krakově
pozvanka DW cz
foto: www.facebook.com/vezniceuh