Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na konci června úzké vedení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) společně s mladými vědci a studenty navštívili v americkém státě Louisiana město Lafayette, kde se aktivně zúčastnili světové konference IFSA-NAFIPS 2019. Po dlouhém a náročném zámořském letu se vědečtí experti setkali se svými kolegy. V rámci tohoto světového kongresu členové ÚVAFM přednesli několik vědeckých prezentací, jež si později našly interaktivní diskuze a následné vědecké spolupráce.
Jako na každé konferenci se všichni účastníci těší na společný gala-dinner, na kterém probíhá vyhlášení a předání všech očekávaných vědeckých ocenění. V úvodu slavnostního ceremoniálu přistoupilo vedení organizace IFSA k volbě úzkého vedení této organizace. Novým vice-prezidentem byl zvolen prof. Vilém Novák. Další dvě významná vědecká ocenění si odnesla prof. Irina Perfilieva. Ta nejprve získala prestižní cenu IFSA Fellows, čímž se jí podařilo navázat na stejné ocenění prof. Viléma Nováka ze světové konference IFSA 2017, o kterém jsme informovali v tomto článku. Zařadila se tak nově mezi 85 světově uznávaných vědců, kteří tento nejvyšší možný stupeň ocenění v této organizaci získali.

prof. Irina Perfilieva s oceněním a kolegy


Dále si odnesla ocenění za nejlepší příspěvek celé vědecké konfernece, který společně připravila s prof. Jiřím Močkořem na téma “Functors among categories of L-fuzzy partitions, L-fuzzy pretopological spaces and L-fuzzy closure spaces”.